Styrelsen hälsar välkommen till Malmö Ridklubbs årsmöte Lördag 9 mars klockan 15.00 i Cafeterian på Malmö Ridklubb. Den som vill lämna in en motion eller förslag för årsmötet att behandla ska senast 16 februari ha skickat in sin motion/förslag till styrelsen@malmoridklubb.se

Dagordning enligt stadgarna.

Välkommen 9 mars till Malmö Ridklubb