Det är inga ridklektioner på Malmö Ridklubb tisdag 1 Maj. Valborgsmässoafton 30 april är det lektioner som vanligt.
För att vi lättare skall kunna planera lektioner och vilka hästar som skall gå uppskattar vi om ni som av olika anledningar inte kan närvara på er ridlektionen meddelar oss.
Avbokning av ridlektioner skall göras till stallkontoret, telefon 040-156900 eller via e-post: stallet@malmoridklubb.se