Långfredagen den 10 April är du med lila-kort välkommen på Blåbärshoppning. Därefter är det MRU´s Påskhoppning.

Tid: Samling klockan 09.30 för dig som rider Blåbärshoppning för gemensam banbyggnad och bangång. Första gruppen startar ca 10.30

De som rider Påskhoppningen (40cm-80cm) hjälper till att ta undan hindrerna efteråt.

Blåbärshoppningen är 30cm

Påskhoppningen är 40cm-80cm

Anmälan: Aktivitetspärmen på stallkontoret. Sista anmälningsdag 3 April

Kostnad: 250kr (faktureras)