Uppdaterad 2020-03-31 Viktig information ang. Covid-19 från Malmö Ridklubb

Malmö Ridklubbs anläggning är öppen och vår lektionsverksamheten är igång. Det är tyvärr inte längre möjligt att på samma sätt som tidigare umgås och vistas i stallet. Ni som rider lektion ombedes att i möjligaste mån korta ner den tid ni är i stallet före och efter er lektion. Det är inte längre möjligt att ha med mer än 1 ledsagare/hjälpreda/förälder till stallet som hjälper till när ni gör vid hästen. Följ instruktörernas instruktioner vid lektionsövergångarna och fråga gärna om ni är osäkra.

Ni som är hästskötare är välkomna att komma och sköta men tänk på att vi måste försöka minimera antalet besökare samtidigt i stallet och om ni ha möjlighet sköt gärna hästen när det är så lite folk som möjligt i stallet.

Vi måste alla hjälpas åt för att förbättra situationen och begränsa smittspridningen av Covid-19.

Regeringen har bestämt att alla offentliga sammankomster ska begränsas till 50 personer. På Malmö Ridklubb tänker vi att i vår lektionsverksamhet är vi aldrig mer än 50 personer samtidigt. Samma sak i våra stallar. Sammantaget på hela anläggningen kan vi säkert vid något enstaka tillfällen vara mer än 50 personer samtidigt. Men dessa är då utspridda i två ridhus, fem stallbyggnader och utomhus på paddocken/galoppbanan.

Det viktiga är att om Du känner dig sjuk eller är snuvig får du inte besöka oss. Tvätta händer ofta och tänk på att hålla ett avstånd till varandra. I övrigt följer vi och hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

Vi följer utvecklingen och uppdaterar informationen löpande på vår hemsida www.malmoridklubb.se
——————
Uppdaterad 2020-03-29. Anläggningen är öppen och verksamheten är för närvarande inte påverkade. Lektionsverksamheten pågår som vanligt.

Regeringen har bestämt att alla offentliga sammankomster ska begränsas till 50 personer.

På Malmö Ridklubb tänker vi att i vår lektionsverksamhet är vi aldrig mer än 50 personer samtidigt. Samma sak i våra stallar. Sammantaget på hela anläggningen kan vi säkert vid något enstaka tillfällen vara mer än 50 personer samtidigt. Men dessa är då utspridda i två ridhus, fem stallbyggnader och utomhus på paddocken/galoppbanan.

Det viktiga är att om Du känner dig sjuk eller är snuvig ska du inte besöka oss. Tvätta händer efter toalettbesök och tänk på att hålla ett avstånd till varandra.

Vi följer utvecklingen och uppdaterar informationen löpande.

Sonny Elfvin
Verksamhetsledare

——————-

Tillsvidare hålls lektioner enligt lektionsschema och vi följer de rekommendationer enligt Svenska Ridsportförbundet nedan:

Information från Svenska Ridsportförbundets föreningar med ridskola, tävlingar samt övrig verksamhet och distrikt 2020-03-19

Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, där det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt.

Baserat på nuvarande information rekommenderar Svenska Ridsportförbundet att ridskoleverksamheten, träning och tävling kan fortgå under förutsättning att riskbedömning har gjorts. Övriga aktiviteter som teoretiska utbildningar, clinics, träffar och liknande genomförs digitalt, eller flyttar fram i tiden.

Svenska Ridsportförbundet ser vidare över regelverket för kommande tävlingar med avsikt att öka flexibiliteten för ryttare som deltar i lagtävlingar. Information om detta kommer inom kort, senast fredag.

Vi är alla ansvariga för att minska smittspridning, skydda utsatta grupper och i största mån avlasta sjukvården.

Riskbedömning
Regeringen har infört ett temporärt beslut att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare. Se definition längre ner på sidan

För alla övriga verksamheter, evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats
På folkhälsomyndighetens hemsida finns en framtagen blankett för att hjälpa till med denna riskbedömning.

HÄR finns mer information om riskbedömning och HÄR finns en blankett att använda som underlag

Föreningar uppmanas att genomföra en riskbedömning i all verksamhet som kan innebära smittspridning. Dessutom finns det flera saker att tänka på både på ridskola och på tävling.

Allmänna råd till ridskola, tävling och övrig verksamhet
· Var tydlig med att personer med förkylnings- eller sjukdomssymptom inte ska besöka verksamheten. Den som har personer i riskgrupper i sin närhet bör också avstå besök.
· Säkerställ att det finns möjligheter att tvätta händerna, antingen med tvål och rinnande vatten, eller om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
· Sätt upp information om allmänna hygienråd, till exempel affischer, affischer för nedladdning
· Meddela eleverna/tävlingsdeltagare att begränsa medföljande till max 1 person. Då kan personerna på läktaren hålla önskat avstånd mellan sig (2 meter) samt så få som möjligt samlas.
· Se över rutiner i cafeterian eller överväg att stänga den. Om ni har självservering, undersök om det kan ordnas på annat sätt.
· Se över rutiner för att undvika trängsel i till exempel sadelkammare.
· Se över möjligheten att begränsa antalet som får vistas i stallet vid samma tidpunkt om ridskolan/stallet får många besökare vid en eventuell stängning av skolor / arbetsplatser.
· Se över föreningens krisplan och säkerställ skötsel av hästarna vid eventuell sjukdom hos personalen.

Städning
· Städa lokalerna, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och trappräcken åtminstone en gång om dagen. Tänk framförallt på att torka av handtag på dörrar, kranar vid tvättställ och andra ytor som många tar på. Använd gärna ett milt alkaliskt allrengöringsmedel.
· Se till att alla papperskorgar töms regelbundet.
· Städning av toaletter kan behöva göras flera gånger per dag. Detta är en prioriterad uppgift.

Handhygien
· Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminn om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
· Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt. affischer för nedladdning
· Säkerställ tillgång till tvål och pappershanddukar.
· Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel entréer och stallar.

På Folkhälsomyndighetens sida finns affischer för nedladdning

Att tänka på för ridskolan
· Uppmana eleverna att bara komma till ridskolan i anslutning till sin lektion
· Lägg till lite extra tid mellan lektionerna så eleverna hinner lämna innan nästa lektion ska börja
· Personalen har rätt att skicka hem någon som misstänkas vara sjuk
· Tänk på att i stallet eller ridhuset hålla avstånd till varandra, hosta eller nya i armvecket samt inte ta i hand eller krama varandra

Att tänka på för tävlingsarrangörer
· Försök säkerställa att ryttarna får den hjälp de behöver på framridningen utan att medhjälparna samtidigt inte behöver trängas framme vid framhoppningshindren. En lösning kan vara att ha funktionärer på plats på framridningen, och bestäm att medhjälparen/hästskötaren stannar utanför framridningen.
· I stallområdet är det ofta relativt trångt och där rör sig mycket folk samtidigt. Förutom tydliga affischer kring hur man minskar smittspridningen kan man begränsa antalet som rör sig i stallområdet, en person per häst eller ryttare till exempel. Överväg andra beslut, som exempelvis att inte tillåta sadelskåp i gångarna för att minska trängsel.
· Tillåt inte publik utan endast en medhjälpare per ekipage. Det innebär sannolikt att det inte uppstår problem att hålla önskvärt avstånd, (2 meter), mellan personerna på läktaren.
· Se över rutiner i cafeterian eller överväg att stänga den. Om ni har självservering, undersök om det kan ordnas på annat sätt.
· Håll god ordning och tillräckliga avstånd på parkeringen – vilket är en god regel för både smittspridning och säkerhet.
· Viktigt att alla funktionärer är informerade och får en chans innan tävlingen att få svar på frågor och funderingar så att de känner sig trygga med gällande rutiner.
· Viktigt att ha tillräckligt med funktionärer och en backup om någon får symptom, blir sjuk eller av annan anledning måste stanna hemma. Tänk också på att tävlingens funktionärer, domare, hinderpersonal m fl också håller önskvärt avstånd, (2 meter) mellan sig.

Polismyndigheten har uppdaterat definitionen av deltagare på evenemang med upp till 500 deltagare.

Vad ingår i definitionen deltagare?
I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker evenemanget, exempelvis publik som samlas för att bevittna evenemanget eller besöker danstillställning. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal (vår markering) som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare. Köer utanför till exempel en krog räknas inte som deltagare.
Vid ett fotbolls- eller hockeyevenemang och friidrottstävlingar räknas endast publiken, inte idrottare och tränare, som deltagare. Vid teaterföreställningar och konserter räknas endast publiken, inte ensemblen eller bandet, som deltagare. Det eftersom det är publiken som utgör den större folksamlingen. (polisen.se) Läs mer HÄR

Vanliga frågor om coronavirus och idrott

Vi återkommer med mer information löpande.