Styrelsen för Malmö Ridklubb har i kväll 4 januari 2021 vid ett extra styrelsesammanträde beslutat att anläggningen ska vara stängd t.o.m. 24 januari. Detta innebär att ridskolan och lektionsverksamheten startar den 25 januari.

Malmö Ridklubb väljer att följa Malmö stads beslut att alla kommunala idrottshallar och idrottsanläggningar som ägs av Malmö stad ska hållas stängda fram till den 24 januari för att på så sätt hjälpa till att minska risken för smittspridning av Covid-19 i samhället. Malmö Ridklubbs anläggning ägs av Malmö stad och vi ser allvarligt på situationen och vi hoppas att vi så snart som möjligt är tillbaka i normal verksamhet.

Vi hoppas att kunna starta upp verksamheten igen den 25 januari, vidare information om detta kommer fredagen den 22/1.
Information kommer att skickas ut via mail till samtliga berörda ridgrupper.

Vi uppdaterar hemsidan löpande


2020-12-22
Malmö Ridlubb stänger ner all verksamhet fram till den 24 januari. Detta innebär att anläggningen är stängd för alla utomstående och ingen tillåts besöka anläggningen. Beslutet är fattat med anledning av att Malmö stad den 21 december beslutade att stänga alla kommunala idrottshallar och idrottsanläggningar. Även utomhusanläggningar omfattas av beslutet.

• Alla Malmö Ridklubbs julaktiviteter är inställda. Har ni redan betalt fakturan kommer denna att återbetalas.
• All skötarridning är inställd tillsvidare
• Inga hästskötare tillåts på anläggningen.
• Ridskolan som planerades starta 11 januari påverkas. Mer information kring ridskoleverksamheten presenteras 4 januari.

Djurhållningen på anläggningen måste naturligtvis fortsätta och verksamheten har förberett sig för ett ev. beslut om stängning och vi har en organisation som skall hjälpa till att säkerställa djurhållningen under tiden anläggningen är stängd.

Vi ber alla medlemmar respektera att anläggningen är stängd. Ingen är tillåten att besöka anläggningen.

Under de rådande omständigheter som samhället just nu befinner sig i måste vi alla verkligen hjälpas åt för att begränsa smittspridningen. Beslutet att stänga anläggningen gör att vi har begränsade möjligheter att svara på mail och telefon vi hoppas ni har förståelse för detta.

Informationen uppdateras löpande på hemsidan och vår Facebook-sida