7 november kl. 13.00
Provsvaret har kommit tillbaka och det visar inga spår av kvarka. Vi tempar den berörda hästen dagligen och vi forsätter hålla den isolerad i ytterligare 14 dagar. Av säkerhetsskäl utökar vi dessutom kontrollen av de övriga lektionshästarna på anläggningen genom att tempa även dessa dagligen. Detta sker i samråd med veterinären och kommer att ske under en 14-dagarsperiod.

Våra tidigare rekommendationer hur man skall agera står fast. Inga hästar får lämna eller komma till anläggningen under denna period. Vi räknar med att släppa restriktionerna den 23 november om inga förändringar i hästarnas hälsotillstånd noteras.


6 november kl. 20.00
Vi fick inget provsvar under tisdagen. Vi behåller trots detta samma höga beredskap som tidigare. Hästen är fortfarande feberfri och visar inga symptom.
Våra tidigare rekommendationer hur man skall agera står fast. Inga hästar får lämna anläggningen. Provsvar från veterinär kommer troligen onsdag.


5 november kl. 20.00
Fortfarande ingen förändring. Hästen är feberfri och visar inga symptom.
Hästen hålls fortfarande isolerad. Vi behåller trots detta samma höga beredskap som tidigare. Våra tidigare rekommendationer hur man skall agera står fast. Inga hästar får lämna anläggningen. Provsvar kommer troligen under Tisdagen.


4 november kl. 19.00
Ingen förändring i hälsotillståndet på den isolerade hästen. Hästen är fortfarande feberfri och visar inga symptom. Hästen hålls fortfarande isolerad. Vi behåller trots detta samma höga beredskap som tidigare. Våra tidigare rekommendationer hur man skall agera står fast.


3 november kl. 18.00
Hästen är fortfarande feberfri och visar inga symptom. Hästen hålls fortfarande isolerad. Vi behåller trots detta samma höga beredskap som tidigare. Våra tidigare rekommendationer hur man skall agera står fast.


2 november kl. 15.00
Lägesrapport kring vår isolerade häst. Hästen är fortfarande feberfri och visar inga symptom. Vi behåller trots detta samma höga beredskap som tidigare och våra tidigare rekommendationer hur man skall agera står fast.


1 november kl. 17.15
En av våra nya hästar har haft kontakt med den häst i Staffanstorp som har konstaterats bära på kvarka. Av säkerhetsskäl har vår häst isolerats. Prover har tagits under torsdagen och dessa har skickats iväg för analys. I väntan på provsvaren som väntas komma i början av nästa vecka vidtar vi tills vidare alla de försiktighetsåtgärder vi kan. Vår veterinär följer dagligen utvecklingen.

Ni som rör er mellan olika stall tänk på att vara extra försiktiga. Kvarka sprids från häst till häst men även människor kan med sina kläder bära med sig smittan fåra en sjuk häst till en frisk. Vi ber alla som rör sig mellan hästanläggningar att vara extra försiktiga.

Malmö Ridklubb har som extra försiktighetsåtgärd ställt in Dressyrtävlingarna den 3-4 november samt vår Pay & Jump den 11 november. Mer detaljerad information om detta kommer att presenteras här på hemsidan inom kort.