Styrelsen hälsar välkommen till Malmö Ridklubbs årsmöte Lördag 17 mars klockan 16.00 i Cafeterian på Malmö Ridklubb. Den som vill lämna in en motion eller förslag för årsmötet att behandla ska senast 24 februari ha skickat in sin motion/förslag till styrelsen@malmoridklubb.se Dagordning på årsmötet enligt stadgarna.

Stadgar Malmö Ridklubb

Årsmöte 2019

Protokoll från årsmöte 2019-03-09

Årsmöte 2018

Valberedningens förslag på styrelse 2018

Övriga aktuella handlingar till årsmötet 17 mars finns tillgängliga på kansliet.

Protokoll från årsmötet 2018-03-17