Malmö Ridklubbs styrelse 2019:

Vill ni få kontakt med styrelsen så är det lättast att maila till styrelsen@malmoridklubb.se

Karsten Erichs
Ordförande

Magnus Stjärnqvist
t.f Vice ordförande

Ingmar Ingstad
Kassör

Annacarin Björkman
Ledamot, sekr

Annette Risberg
Ledamot

Pia Johansson
Ledamot

Maria Grizell
Ledamot

Johanna Stjärnqvist
Ledamot, MRU

 

Paul Bäckstrand
Suppleant

Madeleine Laurin
Suppleant

Malin Grotte
Suppleant

Zuzanna Chomiszczak
Suppleant, MRU

Stadgar

Malmö Ridklubbs stadgar

Arbetsgrupper

Vill du vara med och hjälpa till i arbetet att utveckla och föra Malmö Ridklubb framåt? Kanske kan just du bidra med något. Ingen kan göra allt men alla kan vi göra något. Vi har följande arbetsgrupper som arbetar under styrelsen.
– Sponsorgruppen
– Tävlingssektionen
– Hästgruppen.
– Eventgruppen