Styrelsemedlemmar:

Vill ni få kontakt med styrelsen så är det lättast att maila till styrelsen@malmoridklubb.se

Karsten Erichs
Ordförande

Malin Feldt
Vice ordförande

Ingmar Ingstad
Kassör

Anna-Carin Björkman
Ledamot, sekr

Viktoria Johansson
Ledamot

Martina Lundberg
Ledamot

Ina Tedin
Ledamot

Cindy Lindhl
Ledamot, MRU

Maria Grizell
Ledamot

Lisa Nebrelius
Suppleant, MRU

Stadgar

Malmö Ridlubbs stadgar

Arbetsgrupper

Vill du vara med och hjälpa till i arbetet att utveckla och föra Malmö Ridklubb framåt? Kanske kan just du bidra med något. Ingen kan göra allt men alla kan vi göra något. Vi har följande arbetsgrupper som arbetar under styrelsen.
– Sponsorgruppen
– Tävlingssektionen
– Hästgruppen.
– Eventgruppen