Styrelsemedlemmar 2018:

Vill ni få kontakt med styrelsen så är det lättast att maila till styrelsen@malmoridklubb.se

Karsten Erichs
Ordförande

Malin Feldt
Vice ordförande

Ingmar Ingstad
Kassör

Anna-Carin Björkman
Ledamot, sekr

Annette Risberg
Ledamot

Ina Tedin
Ledamot

Maria Grizell
Ledamot

Magnus Stjärnqvist
Ledamot

Cindy Lindhl
Ledamot, MRU

 

Pia Johansson
Suppleant

Thorbjörn Sjunneson
Suppleant

Paul Bäckstrand
Suppleant

Louise Olsson
Suppleant, MRU

Stadgar

Malmö Ridlubbs stadgar

Arbetsgrupper

Vill du vara med och hjälpa till i arbetet att utveckla och föra Malmö Ridklubb framåt? Kanske kan just du bidra med något. Ingen kan göra allt men alla kan vi göra något. Vi har följande arbetsgrupper som arbetar under styrelsen.
– Sponsorgruppen
– Tävlingssektionen
– Hästgruppen.
– Eventgruppen