Här hittar du terminsplanering Lisa Svensson

Måndag Ridhuset Logen

 16.0017.0018.0019.00
33
34
35
36MARKARBETEMARKARBETEMARKARBETEMARKARBETE
37HOPPNINGHOPPNINGHOPPNINGHOPPNING
38FÖRST GÅNGENRIDVÄGARNAGYMKANARIDVÄGARNA
39TEORI/LONGERAGYMKANAÖVERGÅNGARÖVERGÅNGAR
40TEORI/LONGERAMARKARBETEMARKARBETEMARKARBETE
41TEORI/LONGERAHOPPNINGHOPPNINGHOPPNING
42TEORI/LONGERAVOLTERNAVOLTERNAGYMKANA
43TEORI/RIDNING 4 OCH 4SITSTRÄNINGSITSTRÄNINGSITSTRÄNING
44INGEN RIDNING ANNAN AKTIVIT.INGEN RIDNING ANNAN AKTIVIT.INGEN RIDNING ANNAN AKTIVIT.INGEN RIDNING ANNAN AKTIVIT.
45TEORI/RIDNING 4 OCH 4HOPPNINGHOPPNINGHOPPNING
46TEORI/RIDNING 4 OCH 4SERPENTINBÅGARSERPENTINBÅGARSERPENTINBÅGAR
47TEORI/RIDNING 4 OCH 4TEORITEORITEORI
48TEORI/RIDNING 4 OCH 4MARKARBETEMARKARBETEMARKARBETE
49TEORI/RIDNING 4 OCH 4HOPPNINGHOPPNINGHOPPNING
50TEORI/RIDNING 4 OCH 4GALOPPFATTNINGGALOPPFATTNINGGALOPPFATTNING
51JULAVSLUTNINGJULAVSLUTNINGJULAVSLUTNINGJULAVSLUTNING

Tisdag Ridhuset Logen

 16.0017.0018.0019.00
33
34MARKARBETEMARKARBETEMARKARBETEMARKARBETE
35HOPPNINGHOPPNINGHOPPNINGHOPPNING
36GYMKANAGALOPPFATTNINGHALVT IGENOM MMGALOPP FATTNING
37TEORITEORITEORITEORI
38MARKARBETEMARKARBETEMARKARBETEMARKARBETE
39HOPPNINGHOPPNINGHOPPNINGHOPPNING
40ÖVERGÅNGARGYMKANAÖVERGÅNGARÖVERGÅNGAR
41SERPENTINBSERPENTINBÅGEGYMKANASERPENTINBÅG
42MARKARBETEMARKARBETEMARKARBETEMARKARBETE
43HOPPNINGHOPPNINGHOPPNINGHOPPNING
44INGEN RIDNING ANDRA AKTIVIT.INGEN RIDNING ANDRA AKTIVIT.INGEN RIDNING ANDRA AKTIVITINGEN RIDNING ANDRA AKTIVIT.
45VOLTERVOLTERVOLTERVOLTER
46MARKARBETEMARKARBETEMARKARBETEMARKARBETE
47HOPPNINGHOPPNINGHOPPNINGHOPPNING
48TEMPOTEMPOTEMPOGYMKANA
49SITSTRÄNINGSITSTRÄNINGSITSTRÅNINGSITSTRÄNING
50VOLTERVOLTERVOLTERVOLTER
51JULAVSLUTNINGJULAVSLUTNINGJULAVSLUTNINGJULAVSLUTNING

Onsdag Ridhuset Logen

 16.0017.0018.0019.00
33Rund vandring
34Longerade
35Teori/långerade
36TEORI/LONGERMARKARBETEMARKARBETEMARKARBETE
37TEORI/LONGERHOPPNINGHOPPNINGHOPPNING
38TEORI/LONGERGYMKANAÖVERGÅNGARÖVERGÅNGAR
39TEORI/RIDNING 4 OCH 4TEMPOGYMKANATEMPO
40TEORI/RIDNING 4 OCH 4MARKARBETEMARKARBETEMARKARBETE
41TEORI/RIDNING 4 OCH 4HOPPNINGHOPPNINGHOPPNING
42TEORI/RIDNING 4 OCH 4VOLTERVOLTERGYMKANA
43TEORI/RIDNING 4 OCH 4ÖVERGÅNGARÖVERGÅNGARÖVERGÅNGAR
44INGEN RIDNINGINGEN RIDNINGINGEN RIDNINGINGEN RIDNING
ANNAN AKTIVIT.ANNAN AKTIVIT.ANNAN AKTIVIT.ANNAN AKTIVIT.
45TEORI/RIDNING 4 OCH 4HOPPNINGHOPPNINGHOPPNING
46TEORI/RIDNING 4 OCH 4TEORITEORITEORI
47TEORI/RIDNING 4 OCH 4SERPENTINBÅGESERPENTINBÅGESERPENTINBÅGE
48TEORI/RIDNING 4 OCH 4MARKARBETEMARKARBETEMARKARBETE
49TEORI/RIDNING 4 OCH 4HOPPNINGHOPPNINGHOPPNING
50TEORI/RIDNING 4 OCH 4SITSDTRÄNINGSITSTRÄNINGSITSTRÄNING
51JULAVSLUTNINGJULAVSLUTNINGJULAVSLUTNINGJULAVSLUTNING