Malmö Ridklubb har en omfattande lektionsverksamhet, både på ponny och på häst, för alla åldrar och kunskapsnivåer. Lektionerna på MR bygger på att man bokar upp en viss lektion varje vecka en hel termin. Lektionsgruppernas storlek skiftar, storhästgrupper är max 10 personer. Ponnygrupperna består av max 10 elever. I nybörjargrupperna och specialgrupperna är det max 8 elever. Alla som rider på MR måste vara medlemmar i Malmö Ridklubb. I medlemsavgiften ingår även en försäkring. Fakturering sker för hela terminen uppdelat på två delfakturor.

Höstterminens 2 betalningsperioder för ridlektioner är period 1: 12 aug-20 okt (10 lektioner) och period 2: 21 okt-22 dec (9 lektioner)
Höst terminen börjar den 12 augusti och slutar den 22 december. Ingen ridning Lördagen den 2/11.

När du bokar dig för ridning så har du bundit dig för hela terminen. Om man slutar efter terminens start kommer ingen återbetalning av ridavgiften att ske. Vid sjukdom betalas ridavgiften tillbaka mot uppvisande av läkarintyg.

Ponny
Ponnylektioner Grupp Nyb-Nyb2: 181 kronor/gång
Ponnylektioner Grupp 1-4: 191 kronor/gång
Hoppgrupp och dressyrgrupp (max 8/grupp):
238 kronor/gång

Storhäst
Vanlig lektionsgrupp (max 10/grupp):
Junior: 201 kronor/gång
Senior: 253 kronor/gång
Hoppgrupp och dressyrgrupp (max 8/grupp):
Junior: 251 kronor/gång
Senior: 315 kronor/gång

Privathäst
Medlemmar som rider lektion på egen häst erhåller 15% rabatt på lektionsavgiften.

Medlemsavgift
Senior: 350 kronor
Junior: 200 kronor (t o m 18 år)

Privatlektioner
Vi erbjuder privatlektoner i mån av tid och plats.
Ca 30 min träning på lektionshäst/ponny 450 kr/elev. Vid 2 ryttare samtidigt 350 kr/elev
Privatryttare på egen häst/ponny 300kr. Vid 2 privatryttare samtidigt 200 kr/elev.