Malmö Ridklubb har en omfattande lektionsverksamhet, både på ponny och på häst, för alla åldrar och kunskapsnivåer. Lektionerna på MR bygger på att man bokar upp en viss lektion varje vecka en hel termin. Lektionsgruppernas storlek skiftar, storhästgrupper är max 10 personer. Ponnygrupperna består av max 10 elever. I nybörjargrupperna och specialgrupperna är det max 8 elever. Alla som rider på MR måste vara medlemmar i Malmö Ridklubb. I medlemsavgiften ingår även en försäkring. Fakturering sker för hela terminen uppdelat på två delfakturor.

Ponny
Ponnylektioner Grupp Nyb-Nyb2: 181 kronor/gång
Ponnylektioner Grupp 1-4: 191 kronor/gång
Hoppning och dressyr: 206 kronor/gång

Storhäst
Vanlig lektionsgrupp (max 10/grupp):
Junior: 201 kronor/gång
Senior: 253 kronor/gång

Hopp, dressyr, Grupp 4 (max 8):
Junior: 232 kronor/gång
Senior: 289 kronor/gång

Medlemsavgift
Senior: 350 kronor
Junior: 200 kronor (upp till 18 år)

Privatlektioner
Vi erbjuder privatlektoner i mån av tid och plats.
Ca 30 min träning på lektionshäst/ponny 450 kr/elev. Vid 2 ryttare samtidigt 350 kr/elev
Privatryttare på egen häst/ponny 300kr. Vid 2 privatryttare samtidigt 200 kr/elev

Rabatt
Familjer som rider mer än en gång i veckan har rabatt på våra terminsavgifter.
5% på samtliga lektioner då du bokar din eller annan familjemedlems andra terminsavgift.
10% på samtliga lektioner då du bokar din eller annan familjemedlems tredje terminsavgift.
15% på samtliga lektioner då du bokar din eller annan familjemedlems fjärde terminsavgift.
Rider du på egen häst är rabatten 35% på terminsavgiften.
Ovanstående gäller ej grupper som endast är öppna för privatryttare.
Fakturering sker för hela terminen.