Här hittar du som har Lotta Palm som instruktör din terminsplanering

Onsdag:

V 2 Igångsättning Igångsättning IgångsättningIgångsättning
V 3 SicksackhoppSicksackhoppSicksackhoppSicksackhopp
V 4Sits o balansSits o balansSits o balansSits o balans
V 5Kontroll o inverkanKontroll o inverkanKontroll o inverkanKontroll o inverkan
V 6Hoppa banaHoppa banaHoppa banaHoppa bana
V 7MarkarbeteMarkarbeteMarkarbeteMarkarbete
V 8Sits o balansSits o balansSits o balansSits o balans
V 9Rytm o anridningRytm o anridningRytm o anridningRytm o anridning
V 10GymnastikhoppningGymnastikhoppningGymnastikhoppningGymnastikhoppning
V 11Kontroll o balansKontroll o balansKontroll o balansKontroll o balans
V 12TeoriTeoriTeoriTeori
V 13Rytm o anridningRytm o anridningRytm o anridningRytm o anridning
V 14StudsStudsStudsStuds
V 15Hoppa banaHoppa banaHoppa banaHoppa bana
V 16MarkarbeteMarkarbeteMarkarbeteMarkarbete
V 17Hoppa banaHoppa banaHoppa banaHoppa bana
V 18Kontroll o balansKontroll o balansKontroll o balansKontroll o balans
V 19TeoriveckaTeoriveckaTeoriveckaTeorivecka
V 20Rytm o anridningRytm o anridningRytm o anridningRytm o anridning
V 21Hoppa banaHoppa banaHoppa banaHoppa bana
V 22RepetionRepetionRepetionRepetion
V 23TerränghoppningTerränghoppningTerränghoppningTerränghoppning
V 24AvslutningAvslutningAvslutningAvslutning

Torsdag:

V 2IgångsättningIgångsättningIgångsättningIgångsättningIgångsättning
V 3BalansSicksackhoppSicksack hoppFlytta för skänkelBalans
V 4GallopfattningSits o balansSits o balansRakriktningSitsträning
V 5MarkarbeteKontroll o inverkanKontroll o inverkanBomövningarMarkarbete
V 6HoppningHoppa banaHoppa banaHopp/dressyrBommar lätt sits
V 7Flytta för skänkelnMarkarbeteMarkarbeteSerpentinbågarBalans o volter
V 8TempoväxlingarSits o balansSits o balansSerpentinerBalans o volter
V 9MarkarbeteRytm o anridningRytm o anridningHästens formBommar lätt sits
V 10HoppningGymnastikhoppningGymnastikhoppningRida delar av programBommar lätt sits
V 11TeoriTeoriTeoriTeoriTeori
V 12BalansRytm o anridningRytm o anridningSidvärtsförflyttningarBalans
V 13MarkarbeteStudsStudsBogen innanförBommar lätt sits
V 14HoppningMarkarbeteMarkarbeteÖvergångarBommar lätt sits
V 15GallopfattningHoppa banaHoppa banaTräna programSitsträning
V 16Rida utKombinationKombinationHästens formGallopfattningar
V 17MarkarbeteHoppa banaHoppa banaBommarBommar lätt sits
V 18HoppningKontroll o balansKontroll o balansÖvergångarLite hoppning
V 19TeoriveckaTeoriveckaTeoriveckaTeoriveckaTeorivecka
V 20SitsRytm o anridningRytm o anridningRida utSits
V 21SitsHoppa banaHoppa banaSitsRida ut
V 22MarkarbeteRepetionRepetionHästens formBommar lätt sits
V 23HoppaTeränghoppTeränghoppRepetionLite hoppning
V 24AvslutningAvslutningAvslutningAvslutningAvslutning

Fredag:

V 2IgångsättningIgångsättningIgångsättningIgångsättning 
V 3MarkarbeteMarkarbeteSitsenMarkarbete
V 4HoppningHoppningSidvärtsförflyttHoppning
V 5SitsenSitsenRakriktningSitsen
V 6ÖvergångarÖvergångarTempoväxlingarÖvergångar
V 7MarkarbeteMarkarbeteSitsenMarkarbete
V 8HoppningHoppningprogramridningHoppning
V 9BalansBalansBogen innanförBalans
V 10TeoriTeoriTeoriTeori
V 11MarkarbeteMarkarbeteFramdelsvändningMarkarbete
V 12HoppningHoppningRakriktningHoppning
V 13Ingen ridningIngen ridningIngen ridningIngen ridning
V 14GallopfattningVolterFlytta sidvärtsVolter
V 15MarkarbeteMarkarbeteBakdelsvändninMarkarbete
V 16HoppningHoppningRakriktningHoppning
V 17VolterGalloparbeteFlytta sidvärtsGalloparbete
V 18Flytta för skänkelnFlytta för skänkelnSerpentinbågarFlytta för skänkeln
V 19TeoriveckaTeoriveckaTeoriveckaTeorivecka
V 20MarkarbeteMarkarbeteSitsenMarkarbete
V 21HoppningHoppningRakriktningHoppning
V 22Rida utRida utSjälvständigtSjälvständigt
V 23ValfrittValfrittProgramRida ut
V 24AvslutningAvslutningAvslutningAvslutningLoLo

Lördag:

V 2IgångsättningIgångsättningIgångsättningIgångsättningIgångsättning
V 3MarkarbeteMarkarbeteMarkarbeteSitsenMarkarbete
V 4HoppningHoppningHoppningSidvärtsförflyttHoppning
V 5TeoriTeoriTeoriTeoriTeori
V 6SitsenSitsenSitsenTempoväxlingSitsen
V 7MarkarbeteMarkarbeteMarkarbeteSitsenMarkarbete
V 8HoppningHoppningHoppningProgramridHoppning
V 9ÖvergångarÖvergångarÖvergångarBogen innanförÖvergångar
V 10Flytta för skänkelnFlytta för skänkelnFlytta för skänkelnFramdelsvändningarFlytta för skänkeln
V 11MarkarbeteMarkarbeteMarkarbeteHalvhalterMarkarbete
V 12HoppningHoppningHoppningSitsenHoppning
V 13Ingen ridningIngen ridningIngen ridningIngen ridningIngen ridning
V 14SitsenSitsenSitsenRakriktningSitsen
V 15MarkarbeteMarkarbeteMarkarbeteFlytta sidvärtsMarkarbete
V 16HoppningHoppningHoppningVolter serpentinerHoppning
V 17TempoväxlingarTempoväxlingarTempoväxlingarRakriktningTempoväxlingar
V 18HalterHalterHalterSitsenHalter
V 19TeoriveckaTeoriveckaTeoriveckaTeoriveckaTeorivecka
V 20MarkarbeteMarkarbeteMarkarbeteBogen innanförMarkarbete
V 21HoppningHoppningHoppningÖvergångarHoppning
V 22Rida utRida utValfritthalterValfritt
V 23ValfrittValfrittRida utSjälvständigtRida ut
V 24AvslutningAvslutningavslutningAvslutningAvslutning