Här hittar du terminsplaneringen för dig som har Mia Dahlgren som instruktör.

Tisdag:

VeckaKl 18-19 Gr 2+ HKl 19-20 Gr 3 HKl 20-21 Gr 3 HKl 21-22 gr 4 H
1rakriktning/volterrakriktning/volterrakriktning/volterrakriktning/volter
28 m volter8 m volter8 m volter8 m volter
3markarbetemarkarbetemarkarbetemarkarbete
4hoppninghoppninghoppninghoppning
5övergångarövergångarövergångarövergångar
6TEORITEORITEORITEORI
7markarbetemarkarbetemarkarbetemarkarbete
8hoppninghoppninghoppninghoppning
9galoppfattning/galoppfattning/galoppfattning/galoppfattning/
förvänd galoppförvänd galoppförvänd galoppförvänd galopp
10enkla bytenenkla bytenenkla bytenenkla byten
11markarbetemarkarbetemarkarbetemarkarbete
12hoppninghoppninghoppninghoppning
13”evighets bana””evighets bana””evighets bana””evighets bana”
14skänkelvikningskänkelvikningskänkelvikningskänkelvikning
15markarbetemarkarbetemarkarbetemarkarbete
16hoppninghoppninghoppninghoppning
17voltervoltervoltervolter
18ingen ridningingen ridningingen ridningingen ridning
första majförsta majförsta majförsta maj
19TEORIVECKATEORIVECKATEORIVECKATEORIVECKA
20markarbetemarkarbetemarkarbetemarkarbete
21hoppninghoppninghoppninghoppning
22öppna/slutaöppna/slutaöppna/slutaöppna/sluta
23uteritt vid väderuteritt vid väderuteritt vid väderuteritt vid väder
24avslutningavslutningavslutningavslutning

Onsdag:

VeckaKl 16-17 Nyb 1+ PKl 17-18 Ponny Dressyr
1rakriktning/vänd rätt upprakriktning/spåra/volter
2på volterna/byt om voltrakriktning/ 8 m volter
3Halt/halvhalt/byta hästraka/böjda spår/skänkelvikning
4galoppfattningskänkelvikning/galoppfattning
5markarbetemarkarbete
6hoppninghalvhalt/halt/rygga
7serpentinbågarserpentinbågar
8voltervolter/övergångar
9ridvägarprogramträning L:B 1
10galoppfattninggaloppfattning/förvänd galopp
11serpentinbågarenkla byten
12TEORI ryttarmärke 1 skriftligt/muntligtTEORI
13markarbeteskänkelvikning
14hoppning ryttarmärke 1öppna
15dressyr ryttarmärke 1serpentinbågar/övergångar
16dressyr ryttarmärke 1barbacka
17markarbetemarkarbete
18hoppningprogramträning L:B 1
19TEORIVECKATEORIVECKA
20uteritt vid väderVolter 8m, 15 m
21barbackaprogramträning LB.1
22markarbeteuteritt vid väder
23hoppningskänkelvikning
24avslutningavslutning