Här hittar du terminsplaneringen för dig som har Mia Dahlgren som instruktör.

Tisdag:

VeckaKl 18-19 Gr 2+Kl 19-20 Gr 3Kl 20-21 Gr 3Kl 21-22 Gr4
33RakriktningRakriktningRakriktningRakriktning
34MarkarbeteMarkarbeteMarkarbeteMarkarbete
35HoppningHoppningHoppningHoppning
36RidborgarmärketRidborgarmärketRidborgarmärketRidborgarmärket
37VolterVolterVolterVolter
38MarkarbeteMarkarbeteMarkarbeteMarkarbete
39HoppningHoppningHoppningHoppning
40SkänkelvikningSkänkelvikningSkänkelvikningSkänkelvikning
41TeoriTeoriTeoriTeori
42MarkarbeteMarkarbeteMarkarbeteMarkarbete
43HoppningHoppningHoppningHoppning
44Halt, ryggaHalt, ryggaHalt, ryggaHalt, rygga
45ÖppnaÖppnaÖppnaÖppna, sluta
46MarkarbeteMarkarbeteMarkarbeteMarkarbete
47HoppningHoppningHoppningHoppning
48TeoriveckaTeoriveckaTeoriveckaTeorivecka
49ÖvergångarÖvergångarÖvergångarÖvergångar
50Enkla bytenEnkla bytenEnkla bytenEnkla byten
51AvslutningAvslutningAvslutningAvslutning

Onsdag:

VeckaKl 15-16 nyb 2Kl 16-17 Nyb 1Kl 17-18 P Dressyr
33SitsenSitsenRakriktning, sitsen
34MarkarbeteMarkarbeteVolter
35HoppningHoppningRidborgarmärket
36RidborgarmärketRidborgarmärketÖvergångar
37TeoriTeoriTeori
38MarkarbeteMarkarbeteSkänkelvikning
39HoppningHoppningFramdelsvändning
40GaloppfattningGaloppfattningGaloppfattning
41SerpentinbågarSerpentinbågarEnkla byten
42MarkarbeteMarkarbeteSkänkelvikning
43HoppningHoppningHalvhalt, halt
44VolterVolterVolter
45GaloppfattningGaloppfattningSepentinbågar
46MarkarbeteMarkarbeteÖppna
47HoppningHoppningProgramträning
48TeoriveckaTeoriveckaTeorivecka
49SerpentinbågarSerpentinbågarProgramträning
50VolterVolterÖvergångar
51AvslutningAvslutningAvslutning