Sponsorhästar

Malmö Ridklubb startade under vårterminen 2017 en försöksverksamhet med att låta företag och privatpersoner sponsra verksamheten med hästar. Externa företag och privatpersoner har bidragit med ett antal storhästar och ponnier till Malmö Ridklubb för att använda i verksamheten.

Projektet startades för på ett kostnadseffektivt få in fler hästar i verksamheten och samtidigt främja och stötta barn och ungdomsverksamheten men utvecklades även till att innefatta storhästarna.

VI har för närvarande följande sponsorhästar:

  • Lilly
  • Riffifi
  • Darcy
  • Ice
  • Carlos
  • Kwatro
  • Cherico

Detta är ett mycket intressant projekt som utecklas och utvärderas löpande. Är ni intresserade av projektet eller och intresserade av att skaffa en egen sponsorhäst? Kontakta Gustaf Erichs, gustaf@informationsbolaget.se för mer information.