Inför klubbens årsmöte, den 9 mars, har valberedningen påbörjat sitt arbete.

De val som skall göras i år är

Ordförande på 1 år
4 ordinarie ledamöter på 2 år
1 ordinarie ledamot på 1 år
3 suppleanter på 1 år

Revisor, revisorssuppleant

Till flera av posterna finns möjlighet till omval men vi behöver minst två nya personer till styrelsen.

Dessutom utser MRU själv en ordinarie och en suppleant bland ungdomarna.

Är du intresserad av att arbeta i vår styrelse eller har du förslag på person som du tycker skulle vara lämplig till detta kontakta någon av oss i valberedningen.
Vi ser gärna förslag på lektionsryttare alt föräldrar till elever.

Sammankallande Ingrid Holmberg, ingrid.k.holmberg@gmail.com
Ledamot Christofer Hultén, christofer.hulten@bdo.se
Ledamot Ann Winkler, zippe13@hotmail.com
Suppleant Laila Andersen, laila.andersen@mequipsweden.se