Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart så att du känner dig trygg och har ridsportens värdegrund välförankrad.

Från och med den 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste hen ha ett eget grönt kort.  För barn upp till och med 12 år gäller att målsman/vuxen person har Grönt kort och ansvarar för barnet och dess handlingar under tävling. För att ta Grönt kort behöver du uppvisa dina rid/hästkunskaper. Uppsuttna krav gäller dock inte målsman då är det istället barnets ridkunskap som ska intygas. Intyget i förkunskap ska överlämnas till kursledare innan kursstart.

Grönt kort kursen består både av träff med kursledare och en utbildningswebb. Du genomför 10 timmars webbaserade studier innan träffen. De ska vara genomförda och godkända minst 5 dagar innan träff med kursledaren. Träffen/-arna inkluderar ytterligare 10 timmars utbildning och åtföljs av ett avslutningsprov. Observera att det är obligatorisk närvaro vid träffarna.

Kursinnehåll:

  • Vad gör svenska Ridsportförbundet
  • Hästens välfärd
  • Ridsportens grenar
  • Tävlingsreglementet
  • Väl förberedd
  • Före tävling
  • På tävling
  • Efter tävling
  • Stickprov på de praktiska förkunskaperna
  • Skriftligt prov

Kursdatum och tider:
Måndag 26/2       18.00-21.00
Måndag 4/3         18.00-21.00
Onsdag 6/3          18.00-21.00
Måndag 11/3        18.00-21.00

Kurspris
1500 kr varav 150 kr går till Skånes Ridsportförbund som registrerar ditt Gröna kort i TDB*.  Vi välkomnar även ryttare utanför Malmö Ridklubb att delta om plats finns. Dessa deltagare betalar 1700 kr . Webbplatsen för webbstudierna kostar 185 kr som du betalar vid inloggning. Max antal 12 personer.

Anmälan
Medlemskap i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet krävs.
Anmäl senast den 8 februair till annika@malmoridklubb.se Anmälan är bindande.

Mer information
Webbplats för online studierna – Ridsportens Utbildningsportal
Länk för förberedelser: Förkunskaper, Hästkunskap och Munkollen
Mer information om Grönt kort – Skånes Ridsportförbund

*TDB – tävlingsdatabasen. Viktigt! Alla barn som finns registrerade i TDB sen tidigare som ryttare under sin förälders/målsmans profil ska inte skapa ett nytt konto i samband med Grönt Kort-kursen. Läs mer här!