På Malmö Ridklubb har Föreningen Kronprinsens Husarregementes Kamratförening och Minnestropp sitt säte. Föreningen består egentligen, som namnet ”Kronprinsens Husarregementes Kamratförening och Minnestropp” visar, av två sammanslagna föreningar. Denna sammanslagning skedde för drygt tio år sedan, eftersom båda föreningarna med åren minskat i medlemsantal och upplevde att man i mycket strävade mot samma mål. Denna strävan består framförallt av att bevara ett levande minne av det husarregemente som under så många år var förlagt till Malmö och där många av föreningens medlemmar har släktingar som en gång i tiden tjänstgjort som husarer.

Den 19 december 1757 fick Fredrik Ulrik Putbus och löjtnanten Bernhard von Platen i uppdrag att bilda en husarkår med 200 man på ön Rügen i Tyskland, som då var en svensk besittning under namnet Svenska Pommern. Den 24 april 1758 svällde denna husarkår till 1000 man och döptes då till Svenska Husarregementet. Detta blev ursprunget till Kronprinsens Husarregemente och blev landets första ”lätta” kavalleri. Efter överflyttning till Sverige 1772 förlades regementet, uppdelat på flera orter, längs Skånes kuster. Hösten 1897 sammanfördes hela regementet till Malmö, med beteckningen K7.

Enligt riksdagsbeslut 1925 bestämdes att regementet skulle läggas ner. När befolkningen i Malmö den 5 oktober 1927 tog avsked av regementet så föll kanske en och annan tår, då ”Kronprinsarna” till häst begav sig till S:t Petri kyrka för att där bevista gudstjänst och sedan paradera på Stortorget med hela regementet uppställt framför rådhuset.

År 1957 framfördes inom ryttarkretsar i Malmö ett förslag att man skulle bilda en autentisk husartropp som minnestropp. Troppens ändamål skulle vara att ”Utgöra ett levande minne av Kronprinsens Husarregemente, K7, Malmö” och det svenska kavalleriet, att genom framträdanden verka för ridsporten och att stödja militär och ideell verksamhet.

Den 24 april 1958 skulle regementet ha firat sitt 200-årsjubiléum. En förfrågan blev utsänd till företag och enskilda personer. Detta mottogs mycket positivt av alla tillfrågade. Bland de tillfrågade var husarregementets kamratförening, med sin dåvarande ordförande ryttmästare D J G von Platen, och många prominenta personer inom Malmö kommun. Förslaget var utskickat av föreningens grundare K Ekelund, K E Martinsson, S Sivermark och S Knoch, och härefter var Husartroppen i Malmö bildad.

Tyvärr visade det sig att alla uniformer från regementet sålts till lump, men genom bistånd från gamla ”Kronprinsare”, personer som tjänstgjort på regementet, fick man som gåva några originaluniformer med tillbehör. Med dessa som modell syddes det upp ett antal nya uniformer.

Söndagen den 11 maj 1958 ställde Husartroppen upp, fullt utrustad, med 32 ryttare till häst. Denna dag firade Kamratföreningen regementets 200-årsjubiléum med parad på den gamla husarkasernens ridtorg och här genomfördes en riduppvisning, som blev mycket uppskattad av de gamla ursprungliga ”Kronprinsarna”.

Husartroppen har sedan genom åren medverkat vid mängder av evenemang. Som exempel kan nämnas, att vid firandet av Svenska Flaggans Dag i Malmö var man ett självskrivet inslag under många år. I samband med en utställning 1964 fick Husartroppen hedersuppdraget att eskortera ”Deras Majestäter Konungen och Drottningen” från Rådhuset i Malmö till utställningen på Malmö Stadion. Dåvarande kung Gustav VI Adolf hade som kronprins en gång varit hedersöverste vid regementet.

Troppen medverkar även många gånger till fots. Årligen återkommande uppdrag är, avlämning till regementschefen med standar på P7 i Revinge vid Regementets Dag och vid Galoppderbyt på Jägersro travbana.

Varje måndagskväll klockan vid 20-tiden har troppen sin träning på Malmö Ridklubb. Den består av skiftande slag, som sabelövningar, formering enligt det gamla kavallerireglementet samt traditionell hoppning m.m. På MR finns även troppens klubblokal, dit alla intresserade är hjärtligt välkomna för ett besök vid 20-tiden på måndagskvällarna.