Valberedningens uppgift är att förbereda och föreslå ledamöter till styrelsen inför nästkommande årsmöte 2023 och vi hoppas att Du är intresserad av att leda Malmö Ridklubb mot framtida möjligheter och utveckling. Vi har även till uppgift att föreslå Revisor samt lekmannarevisor.

Styrelsen består av:
Ordförande, 7 st ordinarie ledamöter, 4 st suppleanter samt 1 st MRU representant

Till årsmötet 2023 ska årsmötet välja:
– 1 ordförande på 1 år
– 4 st ledamöter på 2 år
– 4 st suppleanter på 1 år
– 1 st revisor på 1 år
– 1 st lekmannarevisor på 1 år

Alla medlemmar är välkomna att nominera ledamöter och revisor och självklart går det bra att nominera sig själv. Vi hoppas att ni tar chansen att påverka MR´s framtida utveckling där både glädje, horsemanship och sunt förnuft är självklara ledord.

Anmälan om nominering vill vi ha oss tillhanda senast 31/12-2022 för att kunna göra en så grundligt förberedelse som möjligt men det går bra att anmäla fram till 14 dagar före årsmötet och du skickar anmälan till MRvalberedning@gmail.com.

Om du har några funderingar är du välkommen att ringa valberedningens ordförande Magnus Stjärnqvist på 0761-019356 eller prata gärna med någon från valberedningen på stallbacken.

Vi hoppas höra ifrån dig

Magnus Stjärnqvist
Tomas Kwiecinski
Inger Feldt