Anmälan till våra julaktiviteter och läger öppnar 1 november. Boka din plats via mail! Anmälan kan återtas senast 231215. Faktura skickas ut till alla anmälda i vecka 51. Vid anmälan är det viktigt att ni anger er mailadress samt anger vilken grupp ni rider i dag/nivå/tid samt nummer på aktiviteten/lägret. Här nedan ser du hela vårt program med uppdelat på aktiviteter och dagridläger. Varmt välkomna med er amälan 🙂

Aktiviteter 23 december – 2 januari

Vid anmälan till någon av våra dagaktiviteter är det viktigt att ni anger er mailadress samt anger vilken grupp ni rider i dag/nivå/tid samt nummer på aktiviteten/lägret.


Aktivitet 1:
Skötarridning 23 december

Skötarens dag tillsammans med sin häst. Schema läggs ut här på hemsidan när alla anmält sig

Tid: 23 december mer information, tider presentera senare

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Ansvarig: Annika Pihl


Aktivitet 2:
Julaftonskadrilj 24 december

Tid: 24 december, samling 07.50. Kadriljen börjar 08.30. Efter ridningen så bjuds det på julfika i cafeterian.

Pris: 150 kronor

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Instruktör: Annika Pihl


Aktivitet 3:
Skötarridning 25 december

Skötarens dag tillsammans med sin häst. Schema läggs ut på hemsidan när alla anmält sig.

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Tid: 26 december

Ansvarig: Maria Dahlström


Aktivitet 4:
Julridning 26 december

Ridlektioner i grupper. Mys med hästarna och rid en timme! Julfika med varmchoklad efter ridning

Grupper mellan klockan 13-14, 14-15, 15-16 Krav att man rider lägst grupp 1, häst eller ponny

Pris: 400 kronor

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Instruktör: Monica Bengtsson


Aktivitet 5:
Skötarridning 2 januari

Skötarens dag tillsammans med sin häst. Schema läggs ut på hemsidan när alla har anmält sig.

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Tid: 2 januari

Ansvarig: Maria Dahlström


Aktivitet 6:
Skötarridning 7 januari

Skötarens dag tillsammans med sin häst. Schema läggs ut på hemsidan när alla har anmält sig.

Anmälan via mail till monica@malmoridklubb.se.

Tid: 7 januari

Ansvarig: Annika Pihl


Dagridläger 27 – 29 december

Vi träffas under 3 dagar där vi tillsammans med instruktören varvar ridning och teori under 2 timmar.

OBS! Vid samtliga läger måste vi vara mellan 6-8 anmälda för att kursen skall bli av.
Vid anmälan är det viktigt att ni anger er mailadress samt anger vilken grupp ni rider i dag/nivå/tid samt nummer på aktiviteten/lägret.


Läger 2: Nybörjare 1 – Nybörjare 2, 8 platser

Tid: 27 – 29 december kl 14.00 – 16.00

Pris: 870 kronor

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Instruktör: Fanny Hansson


Läger 3: Grupp 1 och 2 ponny, 10 platser

Tid: 27 – 29 december kl 10.00-12.00

Pris: 870 kronor

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Instruktör: Monica Bengtsson


Läger 4: Grupp 2 och 3 ponny, 10 platser 

Tid: 27 – 29 december kl 14.00 – 16.00

Pris: 870 kronor

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Instruktör: Monica Bengtsson


Läger 5: Grupp 2 och 3 häst, 10 platser

Tid: 27 – 29 december kl 10.00-12.00

Pris: Junior: 1200 kronor    Senior: 1320 kronor

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Instruktör: Fanny Hansson


Läger 6: Hoppläger ponny, 8 platser

Tid: 27 – 29 december kl 16.00 – 18.00

Pris: 1320 kronor

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Instruktör: Annika Pihl


 Läger 7: Hoppläger häst, 8 platser

Tid: 27 – 29 december kl 18.00 – 20.00

Pris: Junior: 1320 kronor   Senior: 1400 kronor

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Instruktör: Annika Pihl


Läger 8: Nybörjare 1 – grupp 1,  häst, 10 platser

Tid: 27 – 29 december kl 18.00-20.00

Pris: Junior: 1200 kronor    Senior: 1320 kronor

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Instruktör: Christel Wiberg


 MRU:s Nyårshoppning/tävling – 31 december
Mer information om detta arrangemang presenteras längre fram.


 Dagridläger 3-5 januari

Vi träffas under 3 dagar där vi tillsammans med instruktören varvar ridning och teori under 2 timmar.

OBS! Vid samtliga läger måste vi vara mellan 6-8 anmälda för att kursen skall bli av.
Vid anmälan är det viktigt att ni anger er mailadress samt anger vilken grupp ni rider i dag/nivå/tid samt nummer på aktiviteten/lägret.


Läger 9: Ny nybörjare – nybörjare, 8 platser

Tid: 3 – 5 januari kl 10.00-12.00

Pris: 870 kronor

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Instruktör: Pia Helsing


Läger 10: Nybörjare 1 – nybörjare 2, 8 platser

Tid: 3 – 5 januari kl 14.00-16.00

Pris: 870 kronor

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Instruktör: Pia Helsing


Läger 11: Grupp 1 ponny – Grupp 2 ponny, 10 platser

Tid: 3 – 5 januari kl 14.00-16.00

Pris: 870 kronor

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Instruktör: Fanny Hansson


Läger 13: Dressyrkurs häst för er som rider i lägst Grupp 3 , 8 platser

Ni som deltar på kursen har förtur på er kurshäst till Trettondagsdressyrtävlingen.

Tid: 3 – 5 januari kl 10.00-12.00

Pris: Junior: 1320 kronor    Senior: 1400 kronor

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Instruktör: Monica Bengtsson


Läger 14: Dressyrkurs häst för er som rider i lägst Grupp 3 , 8 platser

Ni som deltar på kursen har förtur på er kurshäst till Trettondagsdressyrtävlingen.

Tid: 3 – 5 januari kl 14.00-16.00

Pris: Junior: 1320 kronor    Senior: 1400 kronor

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Instruktör: Monica Bengtsson


Läger 15: Grupp 1-2,  häst, 10 platser

Tid: 3-5 januari kl 18.00-20.00

Pris: Junior: 1200 kronor    Senior: 1320 kronor

Anmälan: via mail till monica@malmoridklubb.se

Instruktör: Fanny Hansson


Trettondags Dressyr/Tävling – 6 januari
Mer information om detta arrangemang presenteras längre fram.