För att få fram vår framtida styrelse har vi tagit emot nomineringar från klubbens medlemmar. Valberedningen har också varit ute och pratat med medlemmarna, personal och styrelse. Under intervjuer har vi tillfrågat nominerade om deras koppling till klubben och vad de kan bidra/utveckla i vår förening. Valberedningen har i sitt urval av nominerade tänkt på en sammansättning av personer med många olika kompetenser som kan komplettera varandra och fortsätta med arbetet att skapa en välorganiserad klubb med god ekonomi vi har också arbetat på att öka andelen lektionsryttare i styrelsen.

 

Vår ordförande Karsten Erichs har aviserat att detta kommer att vara hans sista år som ordförande och med anledning av detta har vi även tagit fram en ledamot som är beredd att ta över ordförandeskapet vid nästa årsmöte och som kommer att sättas in i arbetet under tiden fram till dess.

 

Årsmötet har flyttat fram ett antal gånger på grund av pandemin, valberedningens arbete har tvingats fortgå under denna period. Sedan tidigare förslag har två kandidater valt att hoppa av och därmed har valberedningen två nya förslag för årsmötet 2020.

 

Valberedningen föreslår oförändrat antal ledamöter, åtta ordinarie, varav MRU utser en och fyra suppleanter varav MRU utser en.

 

Valberedningens förslag till styrelse:

(ordförande på ett år, 3 ordinarie ledamöter på 2 år, fyllnadsval 2 ordinarie ledamöter på 1 år, 3 suppleanter på 1 år)

 

Ordförande: Karsten Erichs på ett är

 

Ordinarie ledamot två år: Pia Johansson (omval)

Ordinarie ledamot två år: Viveca Byhr Lindén (nyval)

Ordinarie ledamot två år: Anneli Thelin (nyval)

Ordinarie ledamot ett år, fyllnadsval för Malin Feldt: Marianne Holmbeck (nyval).

Ordinarie ledamot ett är, fyllnadsval för Magnus Stjärnqvist: Anna Almqvist (nyval).

 

Suppleant: Paul Bäckstrand (omval)

Suppleant: Helena Neihoff (nyval)

Suppleant: Katja Hofgren (nyval)

 

Valda sedan tidigare

Ledamot, vald tom 2021 AnnaCarin Björkman

Ledamot, vald tom 2021 Ingemar Ingstad

 

Övriga inkomna förslag:

Ordförande:

Viveca Byhr-Lindén

 

Ledamot/suppleant:

  • Cindy Lindahl
  • Mia Kockum
  • Tomas Haraldsson

 

Val av revisorer

Ordinarie: Aukt Rev Mattias Lamme (omval)

Suppleant: Aukt Rev Cecilia Dorselius (omval)

 

Val av ombud till SvRF och distriktets allmänna möten och ev andra möte

Föreslår att delegera till styrelsen

 

Hälsningar

valberedningen

Ingrid Holmberg, Christofer Hultén. Laila Andersen