Workshop om Malmö Ridklubbs framtidsvisioner

2020-02-19 Efter årsmötet i november, fick Malmö Ridklubb en styrelse med delvis nya medlemmar. För att underlätta styrelsearbetet och skapa en gemensam grund att utgå ifrån, hade styrelsen en gemensam digital workshop nu i helgen. En av klubbens medlemmar, Katja Hofgren, ledde workshopen som pågick i drygt två timmar. Vi pratade framtidsvisioner och kände att vi lade en bra grund för det fortsatta arbetet med klubbens utveckling. Vi enades också om att den här typen av workshop bör följas upp och återkomma flera gånger om året.