På torsdag klockan 14.00 samlas vi för gemensam ridning ner till sommarbetet. Glöm inte hjälm och väst.