Anläggningskort

Har du din häst uppstallad i någon av stallen i närheten av Malmö Ridklubb och vill nyttja anläggningen måste du lösa ett anläggningskort. Du har då tillgång och rätt att nyttja hela anläggningen men ridskoleverksamheten och tävlingsverksamheten har förtur. Anläggningskortet är personligt och gäller för 2 hästar/ponnyer per anläggningskort. Vill du lösa anläggningskort vänligen kontakta kansliet.

Priser tävlingsryttare
Pris för ryttare som startat 10 klasser (inbjudningstävling och uppåt) och tävlar för Malmö Ridklubb: 3.000 kronor/år.
Betalas ut i efterhand. Senast 31 dec samma år.

Pris för övriga
4.000 kronor/år. (1jan-31 dec)
2.000 kronor/halvår (1jan- 30 juni) eller (1juli-31dec)
500 kronor/månad (Kalendermånad)

Engångsavgift
Det finns också möjlighet att lösa anläggningsavgift per gång för dom som t.ex. kommer från annat stall och deltager i en träning eller vill nyttja anläggningen. Kostnaden är då 100 kronor per gång. Kontakta kansliet för mer information.