Malmö Ridklubbs styrelse 2022:

Vill ni få kontakt med styrelsen så är det lättast att maila till styrelsen@malmoridklubb.se eller ordförande

Ordförande:
Fredrik Malmberg
fredrik@malmoridklubb.se

Vice ordförande:
Helena Strömbeck
helena.strombeck@wahlinlaw.se

Sekreterare:
Ingrid Holmberg
ingrid@malmoridklubb.se

Kassör:
Gustaf Erichs

Ledamöter:

Madeleine Nilsson

Pia Johansson
piaumjohansson@gmail.com

Christina Stjärnqvist

Maria Kockum

Mikael Borst Forsell, MRU

Suppleanter:

Cecilia Andoff

Anna Lundberg

Paul Benér

Louise Björnwall

Nellie Lindqvist, MRU personlig suppleant

Arbetsgrupper

Vill du vara med och hjälpa till i arbetet att utveckla och föra Malmö Ridklubb framåt? Kanske kan just du bidra med något. Ingen kan göra allt men alla kan vi göra något. Vi har följande arbetsgrupper som arbetar under styrelsen.
– Sponsor- och eventgruppen
– Tävlingssektionen
– Hästgruppen