Malmö Ridklubbs styrelse 2022:

Vill ni få kontakt med styrelsen så är det lättast att maila till styrelsen@malmoridklubb.se eller ordförande

Ordförande:
Karsten Erichs
karre@informationsbolaget.se

Vice ordförande:
Fredrik Malmberg
fredrik@malmoridklubb.se

Sekreterare:
Fredrik Malmberg
fredrik@malmoridklubb.se

Kassör:
Paul Bäckstrand
p.backstrand@icloud.com

Ledamöter:
Anneli Thelin
anneli-johan.thelin@hotmail.com

Pia Johansson
piaumjohansson@gmail.com

Ingrid Holmberg
ingrid@malmoridklubb.se

Ylva Magnusson, MRU
Ylva.magnusson48@gmail.com

Marianne Holmbeck
marianne.holmbeck87@gmail.com

Helena Strömbeck
helena.strombeck@wahlinlaw.se

Suppleanter:

Caroline Hammarström
carolin.h@live.se

Elin Larsson

Ulrika Lagergren

Ingmar Ingstad
ingmar@ingstad.se

Kajsa Hansson, MRU

Arbetsgrupper

Vill du vara med och hjälpa till i arbetet att utveckla och föra Malmö Ridklubb framåt? Kanske kan just du bidra med något. Ingen kan göra allt men alla kan vi göra något. Vi har följande arbetsgrupper som arbetar under styrelsen.
– Sponsor- och eventgruppen
– Tävlingssektionen
– Hästgruppen