Välkommen att medverka i Malmö Ridklubbs 100-Klubb

Förra året lyckades vi få ihop nästan 50 andelsägare och vi i 100-klubben hjälpte till att köpa in en hel del nyttiga saker till verksamheten. Årets överskott är tänkt att gå till ett hästinköp. Välkommen att teckna din an- del i Malmö Ridklubbs 100-klubb där medlemmar, sponsorer och företag erbjuds möjligheten att medverka för att höja trivseln och miljön på Malmö Ridklubb. 100-klubben är en sponsorklubb med möjlighet till återbäring för alla som köper andelar. 100-klubben består av 100 andelar. Varje andel kostar 1.000 kronor och betalas av den medlem eller företag som vill vara med och stödja Malmö Ridklubb och dess verksamhet. Som medlem i 100-klubben erhåller du ett unikt medlemsklistermärke samt ett diplom som visar att du är med och stödjer Malmö Ridklubbs verksamhet.

Överskottet går oavkortat tillbaka Malmö Ridklubbs medlemmar!
Överskottet i 100-klubben går oavkortat till förbättringar i Malmö Ridklubbs närmiljö. Alla andelsägare informeras och upp- dateras kontinuerligt om utvecklingen kring vilka förbättringar och inköp som sker. Det kan vara små, men också stora saker som medför förbättringar för oss alla på Malmö Ridklubb. Du som andelsägare får gärna komma med förslag på förbättringar som vi kan bidra till. Hela överskottet går oavkortat tillbaka till verksamheten på Malmö Ridklubb.

För mer information och anmälan besök 100-Klubben
100klubben@malmoridklubb.se