Policy för hästskötare på Malmö Ridklubb

Policyn är till för att ge skötarna riktlinjer vad som gäller när det kommer till hästhållning och hantering. Det är viktigt att samla kunskap och erfarenhet kring hästen och att man alltid har ett gott horsemanship där man sätter hästen välbefinnande i centrum. Vi ska värna om att ha ett bra kamratskap och där alla kan lära sig något av varandra. Viktigt är att vi alltid tänker ett steg längre på säkerheten för att undvika ”olyckor”.

Skötarnas uppgift är att ansvara för den dagliga basskötseln; visitation och rykt, så att hästarna mår bra samt sköta om varje häst respektive mundering. Skötare som ej sköter de uppgifter de har tagit ansvar över, får först en varning och riskerar sen att bli fråntagen sin sköthäst.

Säkerhetsrutiner

Klädsel
Klädseln ska vara ändamålsenlig mot det man ska utföra. Vid skötsel av hästarna ska man ha ridbyxor, lämpliga långbyxor (vid varmt väder är det ok med shorts), slitstarka kläder, stallskor med stålhätta, ridskor, ridstövlar, slitstarka skor.

Hjälm
Hjälm och väst ska bäras vid all hästhantering tills det år man fyller 18 år.

Mobiltelefon
Mobiltelefon används inte till häst eller vid hantering av häst.

Skötsel av häst
Hästen ska alltid vara uppbunden vid skötsel av den. Hästen ska alltid vara uppbunden på ett sådan sätt att den kan komma loss ifall den får panik, vid uppbindning i skötselspilta ska det finnas ”panikhakar” eller grimman försedd med ballband. Övrig uppbind ska alltid ske med säkerhetsknut.

Leda häst
Sker alltid med grimma och grimskaft i stallet. Ska hästen vistas utanför stallet ska den alltid ha träns på sig samt att tyglarna ska hållas i en två hands fattning (ej ligga kvar på halsen). Man kan få ha grimskaft istället för tyglar i tränset men då ska det vara fäst i båda bettringarna. Man leder alltid bara en häst och den ska föras kontrollerat och korrekt med föraren strax framför hästens bog. När man går igenom en dörr ska den alltid öppnas helt och haspas fast, viktigt att man går först igenom dörren och att hästen kommer efter så att man inte blir klämd.

Spolning av häst
För endast görs om man har frågat först. Man ska vara två stycken och båda ska ha hjälm, hästen ska ha träns på sig. Tillåtet att spola svans till svansroten, benen upp till has/framknä. Innan man lämnar spolplatsen så ska man se till att den är städad.

Tider
Viktigt att man respekterar stallets tider. Man ansvarar själv för att ha koll på vilka som gäller. Tiderna är bestämda efter hästarnas rutiner och när där finns personal i stallet.

Måndag – Fredag  kl 15.00-19.30, Lördag 9.00-14.00, Söndag kl 14.00-16.00

Dispens
Dispens av ovanstående regler görs endast om man är över 18 år och/eller jobbar som personal, dock ska allt görs med åtanken att man är en förebild.

Skötsel och stallrutiner

Häst i box
Hästarna sköts i respektive box eller på avsedd skötselplats. Stallgången används inte som uppbindningsplats. Vid mockning, skötsel av och hantering av häst i box binds hästen alltid upp. Bind upp hästen kort (ca 30 cm) så att den inte kan fastna. När hästen fångas eller släpps lös står skötaren mellan hästen och boxdörren, för att undvika att bli instängd.

Spolplats
Används vid behov

Foder
Hästarna utfodras enligt deras foderstat av personal. Viktigt att man inte går och ger dem extra foder pga risk för kolik.

Ordning
Vid ridning förvaras alla saker i boxen. Stallgången ska alltid vara fri från föremål. Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt. Alla redskap och all utrustning förvaras på avsedd plats.

Hästens dagliga vård

Basskötsel
Hästen får en basskötsel, visitation och rykt, varje dag för att må bra.
– Hästen binds upp vid all skötsel
– Visitera
– Massera bort all smuts, svett, lösa hår med gummiskrapa
– Borsta av och rykta
– Rengör man och svans, plocka halm/spån ur svansen. Var sparsam med att borsta svansen.
– Håll rent runt ögon och näsborrar
– Kratsa hovarna och vid behov smörj dem med hovfett

Frisering
Sker enligt ansvarig personals anvisningar

Tvätt av häst
Tvätta bort gula fläckar på skimlar, skäckar och isabeller. Tvätta rent hela hästen sker efter anvisning av ansvarig personal, hästen hålls i första hand ren genom rykt.

Visitation
Noggrann visitation kan göra att du på ett tidigt stadium kan upptäcka begynnande skador och hinna förebygga dessa. Alla skador meddelas till personal. Var uppmärksam på hästens beteende
– Alert blick
– Öronspel
– Kroppshållning
– Andning, puls
– Slemhinnor
– Sår, värme i hud, svullnader
– Hovbeslag
– Krubban och vattenkoppens skick

Utrustning
Utrustningen hålls hel och ren. Utrustningen putsas av varje dag med lädertvål och engång i veckan eller vid behov med läderfett. Schabrak ska borstas av varje dag i samband med putsning av sadel. Ifall något är sönder eller schabraket är blött/smutsigt informera ansvarig personal.