Malmö Ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och alla våra medlemmar omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Mer information om försäkringen hittar du här Försäkringen gäller även vid prova-på-ridning anordnad av Malmö Ridklubb och då krävs inget medlemmsskap.

Om man vill anmäla en olycksfallskada så ringer man 0771-950 950 och säger att man är ansluten till Svenska Ridsportförbundets medlemsförsäkring. Det går också bra att anmäla en olycksfallskada på www.folksam.se/ridsport

Informationsblad hittar du S12652