Ridhustider och regler

Följande tider är våra ridhus tillgängliga för privathästar och för dom som löst anläggningskort. I ridhuset Arenan är planen att det alltid skall vara avdelat så att privathästägarna och dom med anläggningskort alltid har en inomhus del att tillgå. Alla har inte lika mycket erfarenhet när det gäller ridhusregler. Tänk på att visa varandra respekt och hjälpa varandra när det behövs. Ridhus och ridbanor harvas måndag-fredag före 14.00. Håll koll på tillfälliga ändringar så ni inte missar eventuella schemaändringar. På Malmö Ridklubb rider vi självklart med hjälm och är vi under 18 år så har vi alltid säkerhetsväst.

Lediga tider ”Manegen”

 • Måndag kl 07.00 – 16.30
 • Tisdag kl 09.00 -18.00
 • Onsdag kl 07.00 – 16.30
 • Torsdag kl 07.00 – 16.30
 • Fredag kl 10.00 – 15.30
 • Lördag kl 16.30 – 18.00
 • Söndag kl 07.00 – 18.00

Lediga tider ”Arenan”

 • Måndag kl 07.00 – 15.30
 • Tisdag kl 07.00 – 15.30
 • Onsdag kl 07.00 – 12.00
 • Torsdag kl 09.00 – 17.00
 • Fredag kl 07.00 – 15.30
 • Lördag kl 14.30 – 18.00
 • Söndag kl 07.00-9.45, 11.30 – 18.00

Ridning i de respektive ridhusen är även möjlig ca 15 min efter dagens sista lektion.

Utebanan/ lilla padocken
På utebanan och lilla padocken gäller fri ridning så länge inte ridskolan använder den. Ridskolan och dess verksamhet har alltid företräde. Kommunicera med ridlärarna så skall vi nog alla få plats.

Regler kring Hoppning 
Hoppning är tillåten i Arenan under all tillgänglig tid. Det är viktigt att prata med varandra så att säkerheten hålls hög och att alla känner att de får plats och chans att vara med. För alla under 18 år gäller att förälder eller annan vuxen person är med vid hoppning.

 • Bokad hoppträning i Arenan Måndag 20.30-22.30
 • I Manegen är hoppning aldrig tillåten. Annat än när ridskolan har hopplektion.
 • På utebanan får man hoppa Tisdag, Torsdag och Söndag så länge inte ridskolan använder banan, kommunicera med ridlärarna innan ni bygger
 • Om ni vill rida för tränare så ska det bokas minst en vecka innan. Bokning sker till Kansliet.

Med reservation för eventuella felskrivningar.