Malmö Ridklubb accepterar inte diskriminering, mobbning, kränkningar, hot eller övergrepp mot våra medlemmar eller anställda vare sig på anläggningen eller på sociala medier. Ingen av våra medlemmar eller anställda skall utsätta någon annan medlem eller anställd för mobbning, inte heller acceptera att själv utsättas för det. Malmö Ridklubbs styrelse, anställda och medlemmar skall aktivt arbeta för en inkluderande kultur och motverka mobbning inom klubben. Malmö Ridklubb skall vara en ridklubb där alla oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning, sexuell identitet, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning känner sig trygga och välkomna. Ingen skall heller mobbas på grund av utseende, klädsel, eller ridkunskap.

Du hittar ”Malmö Ridklubbs Policy och handlingsplan mot mobbning” i länken nedan. Syftet med detta dokument är att klargöra Malmö Ridklubbs inställning till mobbning på klubben. Vi vill erbjuda ridning för alla, oavsett kunskap och nivå, som är fri från diskriminering, mobbning, kränkning, hot och övergrepp. Syftet är vidare att skapa en trygg miljö och en ökad medveten bland medlemmar, föräldrar och anställda om vad man kan göra om detta trots allt sker. Handlingsplanen skall vara ett verktyg om något av detta sker.

Handlingsplan mot mobbning och trakasserier Malmö Ridklubb av år 1920