Malmö Ridklubbs stadgar

Stadgar Malmö Ridklubb av 1920 version 2020

Riktlinjer för valberedningens arbete

 


Årsmöte 2024

Protokoll från årsmöte 2024-03-17

Bilaga 1, Dagordning MR årsmöte 17 mars 2024

Bilaga 2, Verksamhetsberättelse med årsredovisning 

Bilaga 3, Revisionsberättelse

Bilaga 4, Valberedningens förslag

Bilaga 5, Proposition


Årsmöte 2023

Protokoll från årsmöte 2023-03-19

 


Årsmöte 2022

Protokoll från årsmöte 2022-03-20

Motion 1 och 2


Årsmöte 2021

Protokoll från årsmöte 2021-03-28

Motion 1


Årsmöte 2020

Protokoll från årsmöte 2020-11-14

Motion 3 och 4 inkl svar

Motion 6 inkl svar

Motion 8 inkl svar

Motion 10 inkl svar

Motion 11 inkl svar


Årsmöte 2019

Protokoll från årsmöte 2019-03-09


Årsmöte 2018

Protokoll från årsmötet 2018-03-17