Valberedningens förslag till styrelse Malmö Ridklubb 2024/2025

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie ledamöter minskar från 7 till 6 + MRU representant och antalet suppleanter från 4 till 3 + MRUs personliga suppleant.

I stadgarna §17 står det
Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 6 och högst 8 ordinarie ledamöter samt högst
4 suppleanter. I styrelsen ingår en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte
personlig suppleant.

Ordförande
Cecilia Andoff

Ordinarie ledamot 2 år
Gustaf Erichs, Omval
Ingrid Holmberg, Omval
Anders Lindberg, Nyval

Ordinarie ledamot 1 år
Carmen Mandic, nyval (fyllnadsval för Helena Strömbäck)

Sittande ledamöter 1 år kvar
Madeleine Nilsson
Christina Stjärnqvist

Suppleant 1 år
Josefine Mårtensson, nyval
Nina Mellhammar, nyval
Maria Kockum, nyval

Lekmannarevisor
Pia Johansson, nyval

Revisor
Mats Gyllenberg, omval

Revisor suppleant
Anna Lena Gyllenberg, omval

 

Presentationer valberedningens förslag

Cecilia Andoff

I drygt 35 år har jag på ett eller annat sätt hållit på med hästar. Av dem har jag tillbringat 9 år på Malmö Ridklubb. Sedan några år tillbaka är jag aktiv i klubbens tävlingssektion. 2023 blev jag invald som suppleant i styrelsen och sedan december 2023 har jag varit ledamot. Familjen har en ponny i privatstallet, vilket gör att jag ofta syns på klubben. Under våren 2024 kommer jag vara lagledare för klubbens Allsvenska lag i hoppning, div 3 – något jag ser väldigt mycket fram emot. Förutom mitt stora hästintresse arbetar jag som konsult inom området finansiell kommunikation och är delägare i byrån.


Gustaf Erichs 

Jag har varit verksam under många år i ledningsgruppen på Malmö Ridklubb och fick 2023 styrelseuppdrag på 1 år som kassör i föreningen. Min familj har under många år haft ett flertal hästar på Malmö Ridklubb och under många år aktivt arbetat ideelt i föreningen i div arbetsgrupper. När mina döttrar var yngre var vi mycket aktiva i ridskolan och arrangerade en del arrangemang nere på Ribersborg samt Pay & Jump.


Ingrid Holmberg

Jag har varit medlem i Malmö Ridklubb sedan 1963 då jag gick på Hyllie skolan och följde med en klasskamrat in på klubben. Med undantag av ett par år i tonåren har jag varit aktiv på MR sedan dess.

Jag var lektionsryttare i nästan 40 år innan jag köpte min första egna häst, Kitara en av MRs lektionshästar. I drygt 10 år hade hade jag min häst uppstallad på MR. Idag har jag och min dotter våra två hästar i Skabersjö.

Jag har lång erfarenhet av styrelsearbete, var styrelseledamot och ordförande på MR fram till 2015. För två år sedan blev jag invald som ledamot igen och i december tog jag på mig att bli vice ordförande och i praktiken ordförande när vår ordförande blev sjukskriven.

Jag var under lång tid styrelseledamot och ordförande i fackföreningen Unionen på min arbetsplats Saab Kockums, var då också arbetstagarrepresentant i dess bolagsstyrelse i olika omgångar i totalt 16 år. Efter många år på Kockums där jag arbetat med ubåtar både som linjechef men framför allt som projektledare både mot svenska och internationella kunder är jag är idag pensionär.

Jag tror att med min erfarenhet, historiken från klubben och att jag nu har mer tid kan jag tillföra något till styrelsearbetet.


Anders Lindberg

Jag är medlem i Malmö ridklubb p g a min familjs hästintresse. Både mina döttrar och min fru rider i klubben sen många år tillbaka och jag har därigenom tillbringat tid och lärt mig alltmer om klubben och hästarna. 

Malmö ridklubb är en stor förening med en stor ekonomi och jag vill vara med i styrelsen då jag är ekonom och jag tycker det behövs fler delaktiga som förstår en organisations ekonomi och utveckling. Min förhoppning är att kunna bidra till en förbättrad ekonomi för klubben för att på så vis kunna hålla nere avgifter för medlemmarna så att fler kan rida. Till vardags jobbar jag sedan dom senaste 20 åren som ekonom och verksamhetskonsult.


Carmen Mandic

Privat bor jag på Ön, med man och dotter Juni, 11 år, som också är medlem i klubben. Jag har två bonusbarn; Neo som för tillfället gör lumpen i Kallinge och Altea som är utflugen. Jag uppskattar att ta en löptur runt Ön och ta en sväng in på ett styrkepass på Friskis och Svettis. Resor, brädspel, mat med familj och vänner står mig varmt om hjärtat.

På det professionella planet har jag ägnat åt att arbeta med varumärkesbyggande, marknadsföring, kommunikation, förbättring av kundupplevelser, affärs- och produktutveckling. Denna erfarenhet har jag samlat från en rad internationella företag verksamma inom olika sektorer. Min breda erfarenhet inom dessa områden gör att jag kan erbjuda föreningen kunskaper inom strategisk planering, effektiv kommunikation och marknadsföringsstrategier som inte bara kan öka medvetenheten om föreningens verksamhet utan också förbättra engagemanget och upplevelsen för dess medlemmar.

Med min bakgrund kan jag bidra till föreningens utveckling framförallt genom att utforma och implementera marknadsförings- och kommunikationsstrategier som höjer föreningens profil och lockar till sig nya medlemmar samt utveckla och förbättra kundupplevelsen för föreningens medlemmar, vilket kan öka medlemstillfredsställelsen och lojaliteten.

 


Josefine Mårtensson

Mitt namn är Josefine Mårtensson och bor i Malmö sedan 8 år tillbaka. Arbetar idag på SATS som platschef där jag arbetar mycket med föreningssamarbeten och företagshälsa, utöver drift- och personalfrågor som kommer med att driva två anläggningar med ett 50-tal anställda. Jag är även vittnesstöd på Malmö Tingsrätt genom Brottsofferjouren.

Jag är uppvuxen i Malmö med en pappa och farfar som var travtränare och som födde upp egna hästar. Jag bodde i Kanada under 2014-2016, där jag jobbade som rider/groom på två olika anläggningar. På den ena bedrevs ridskola med ca 70 hästar och ponnyer, och på den andra bedrevs avel och import av semin och var den största seminimportören i Kanada och tillhandahöll motsvarigheten för Oldenburgförbundets bruksprov och premieringar på anläggningen. På båda anläggningarna bedrev vi tränings- och tävlingsverksamhet upp till Grand Prix-nivå med deltaganden i WEF i Florida, Young Riders Cup, PanAm Games och reservplats till Kanadas OS-lag med mera.

Jag brinner för hästar, deras välfärd och en hållbar ridsport, där dressyr ligger mig närmst om hjärtat. Jag blev medlem på Malmö Ridklubb och började rida här i februari 2023 efter ett uppehåll från hästarna.

Malmö Ridklubb var för mig under min uppväxt den klubben alla ville rida på, och när jag fick möjligheten att ta mitt gröna kort här för Annika Pihl för ca 20 år sedan var det bättre än både födelsedag och julafton tillsammans!

Idag rider jag två lektioner i veckan med lite dropin-lektioner när jag hinner med.

Som suppleant i styrelsen hoppas jag kunna bidra inom lämpligt område med det driv och den kunskap jag besitter vad beträffar sponsorskap, ridskoleverksamhet, personal- och HR-frågor och hur vi tillsammans kan ta Malmö Ridklubb framåt och vidare.


Nina Mellhammar

Jag har varit lektionsryttare hela mitt liv och har varit med i olika ungdomssektioner.
Jag har varit en del av Malmö Ridklubb på ett eller annat vis sedan mitt äldsta barn började rida för åtta år sedan, vi har haft en sponsorhäst och jag rider själv lektioner.
Jag skulle gärna vilja vara med i styrelsen
Och framförallt allt representera lektionsryttarna. Lektionsryttarna är en jätteviktig och stor del av Malmö Ridklubb och jag tycker det är viktigt att deras perspektiv får utrymme. Jag tänker bland annat på att lektionsryttarna och skötarna ska prioriteras och att man bevakar så att de får bra avgifter, ridtider, kontinuitet och utrymme.


Maria Kockum
Mitt namn är Maria Kockum.
Jag bor på vår nyinköpta gård i Ekeby tillsammans med min man Viking, vår hund Totte, våra tre hästar Sansa, Portofino och Russin samt våra 5 katter.
Jag har varit medlem i Malmö Ridklubb i 34 år och under de åren har jag både varit stallarbetare, ridlärarvikare, medlem i MRU, anordnat och hållit i diverse kurser och event samt stått uppstallad med egen häst i över 10 år.
Fokuserar främst på dressyr när det gäller ridningen.
Min önskan för Malmö ridklubb är att alla ska känna en tillhörighet och att de är välkomna. Att kommunikationen ut till våra medlemmar alltid ska fungerar och att vi hela tiden ska sträva efter att förbättrar oss.


Lekmannarevisor

Pia Johansson

Jag har varit aktiv i vår förening under många år både som lektionsryttare, i tävlingssektionen, funkisutskott, valberedning i 3 år och i styrelsen i 6 år. Idag ansvarar jag för att hålla igång vår cafeteria och är föreningens funkisinstruktör.

Jag har blivit tillfrågad att bli  föreningens lekmannarevisor ett uppdrag som innebär att vara medlemmarnas ombud i frågan om hur styrelsen arbetar och sköter sitt uppdrag. Jag hoppas att få  ert förtroende till detta .