f. 2017
Biskup – Rita – Nick

Licensnr:

———————————————————————-

Baron kom till MR 2022, han är ursprungligen från Tjeckien.