Malmö Ridklubbs ungdomssektion bjuder in till årsmöte Lördagen den 6 mars klockan 15.00. Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och engagera sig i MRU. Förra året var det väldigt lite aktiviteter som arrangerades för våra barn och ungdomar. Detta berodde naturligtvis på pandemin men vi hoppas och tror att detta året blir bättre.

Om du är intresserad är du välkomen att anmäla dig via mail till ylva.magnusson48@gmail.com det går också bra att anmäla sig via MRU:s Instagram.

Mötet hålls via länk som kommer skickas ut till den mail som ni uppger vid anmälan. Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor.


Dagordning för MRUs Årsmöte 2020

  1. Val av ordförande för mötet
  2. Val av sekreterare för mötet
  3. Upprättande av röstlängd
  4. Val av protokolljusterare och rösträknare
  5. Fastställande av dagordning
  6. Fastställande av om mötet har blivit i laga ordning utlyst
  7. Uppläsning av årsberättelsen för verksamhetsåret 2020/2021
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Beslut om antal styrelseledamöter
  10. Val av ordförande för sektionen för en mandat om 1år
  11. Val av styrelseledamöter 
  12. Val av suppleanter
  13. Förslag på valberedning under verksamhetsåret 2021/2022
  14. Val av ungdomsledamot jämte personlig suppleant att ingå i föreningens styrelse
  15. Uppläsning av motioner 
  16. Övriga ärenden och frågor
  17. Kort kommentar om nästa verksamhetsår 
  18. Mötet avslutas 

Verksamhetsberättelse 2020

2020 var ett speciellt år då vi alla var drabbade av covid-19. Vi kunde därför inte anordna de aktiviteter som vi brukar, till exempel luciatåg, halloweenkväll och nyårshoppning. Vi försökte göra det bästa av situationen och i somras målade vi i MRU bommarna till de olika ridhusen. Detta var då endast en aktivitet för oss som sitter med i MRU. 

När restriktionerna släppte lite under hösten kunde vi anordna rykttävlingar på höstlovet. Vi hade även ordnat en halloweenkväll men den var vi tyvärr tvungna att ställa in då det kom nya restriktioner som hindrade oss från att genomföra den.

Något som vi i MRU har pratat mycket om är sammanhållningen i stallet. Under en period pågick det viss mobbning i stallet, vilket är helt oacceptabelt. Detta var något som vi tog tag i och förde vidare till styrelsen. Redan 2019 påbörjades arbetet för att minska mobbning och då togs bl a in en föreläsare. Samma år ordnades det även söndagsfika för att förbättra sammanhållning men det kunde vi inte heller genomföra 2020. Eftersom vi inte kunde fortsätta med detta under 2020 har vi istället jobbat med stämningen i stallet och försökt förbättra den bara genom att säga “hej” och vara trevliga mot varandra. Vi hoppas att detta har spridits till alla barn och ungdomar som hänger mycket i stallet och att alla fortsätter med det positiva beteendet. Vi hoppas att den nya styrelsen kan jobba vidare med detta och att de får andra förutsättningar att jobba med fler aktiviteter igen för att skapa en positiv och bra stämning i stallet och för alla medlemmar.

Rebecka Larsson
Ordförande MRU


Valberedningens förslag styrelse MRU 2021:
Ordförande: Ylva Magnusson
Ledamot: Emma Stjärnqvist
Ledamot: Vilma Nordström
Ledamot: Vilma Thelin
Ledamot: Märta Andersson
Suppleant:Kajsa Hansson
Suppleant: Nathalie Heden
Suppleant: Maja Wahlin
Suppleant: Nova Bjerkborn
Suppleant: Alva Stjärnqvist/Sanna le Clair

Förslag valberedning 2021:
Zuzzana Chomiszczak
Michaela Forsell
Sanna le Clair/Alva Stjärnqvist