Vi hälsar er varmt välkomna till MRU:s Årsmöte 2019. Årsmötet kommer att hållas lördagen den 2/3 kl.14.30 inne i kafeterian (i anslutning till ett skötarmöte). Fika är en självklarhet! Alla medlemmar i Malmö Ridklubb som är mellan 0-26 år är även medlemmar i Malmö Ridklubbs Ungdomssektion och genom att komma på MRU:s Årsmöte påverkar ni det nya verksamhetsåret genom att göra er röst hörd! Exempelvis på så sätt att ni kan rösta om valberedningens förslag för den nya styrelsen (välja in de personer som kommer att leda MRU:s arbete under 2019). Plus ni kan ge förslag om vilka aktiviteter ni önskar er att ha under 2019.

Kom på årsmötet och gör din röst hörd! Självklart får äldre medlemmar i Malmö Ridklubb också närvara men tyvärr då utan rösträtt. MRU finns på Malmö Ridklubb för alla barn, ungdomar och unga vuxna!

Alla barn och ungdomar på Malmö Ridklubb är välkomna till MRU.