Vi har i dagarna fått klart från kommunen att belysningen runt skötarbyggnaden skall förbättras. Både cykelparkeringen och ingången kommer att få förbättrad belysning med totalt fyra lampor.
Arbetet genomförs i början av januari.