P.g.a rådande omständigheter kring Covid- 19 och ett nytt förbud mot folksamlingar på över 50 personer har vi tyvärr blivit tvungna att sätta en gräns på 1 start/elev.
Det gäller också 1 medföljare/start. Ska vi ha möjlighet att kunna genomföra påskhoppningen är det viktigt att alla följer dessa riktlinjer.
Vid frågor, kontakta Sonny. sonny@malmoridklubb.se

————————

Långfredagen den 10 April är du med lila-kort välkommen på Blåbärshoppning. Därefter är det MRU´s Påskhoppning.

Tid: Samling klockan 09.30 för dig som rider Blåbärshoppning för gemensam banbyggnad och bangång. Första gruppen startar ca 10.30

De som rider Påskhoppningen (40cm-80cm) hjälper till att ta undan hindrerna efteråt.

Blåbärshoppningen är 30cm

Påskhoppningen är 40cm-80cm

Anmälan: Aktivitetspärmen på stallkontoret. Sista anmälningsdag 3 April

Kostnad: 250kr (faktureras)