Föreningen Malmö Ridklubb bjuder in till

GRÖNT KORT-KURS

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör.
Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart så du känner dig trygg och har ridsportens värdegrund välförankrad.

Från och med den 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste hen ha ett eget grönt kort.  För barn upp till och med 12 år gäller att målsman/vuxen person har Grönt kort och ansvarar för barnet och dess handlingar under tävling. För att ta Grönt kort behöver du uppvisa dina rid/hästkunskaper. Uppsuttna krav gäller dock inte målsman då är det istället barnets ridkunskap som ska intygas. Intyget i förkunskap ska överlämnas till kursledare innan kursstart.

Grönt kort kursen består både av träff med kursledare och en utbildningswebb. Du genomför 10 h webbaserade studier innan träffen. De ska vara genomförda och godkända minst 5 dagar innan träff med kursledaren. Träffen/-arna inkluderar ytterligare 10 h utbildning och åtföljs av ett avslutningsprov.

Kursinnehåll

  • Vad gör svenska Ridsportförbundet
  • Hästens välfärd
  • Ridsportens grenar
  • Tävlingsreglementet
  • Väl förberedd
  • Före tävling
  • På tävling
  • Efter tävling
  • Stickprov på de praktiska förkunskaperna

 

Kurs för er med gamla och ej inregistrerade Gröna kort
1 januari 2022 infördes nya rutiner gällande registrering av gamla Gröna kort. Detta mot bakgrund att man som tävlingsryttare ska vara uppdaterad på gällande regelverk. Syftet till de ändrade rutinerna är alltså att alla tävlande ska ha aktuella kunskaper om tävlingsregler, hästvälfärd, säkerhet och värdegrund.
Du som söker till kursen med ett tidigare Grönt kort måste kunna uppvisa detta plastkort vid anmälan. Bifoga bild på det i anmälningsmailet. Efter kursstart ska du genomgå webbutbildning samt göra ett slutprov för att få Grönt kort registrerat i TDB. Vi rekommenderar dock alla att gå hela Grönt kort kursen i sin helhet för att få möjlighet att fördjupa kunskaperna ytterligare. Kan man inte intyga, genom bild på plastkortet, att man tidigare haft grönt kort behöver man gå om kursen i sin helhet.

Kursdatum och tider

7/3                                                      18.00-21.00

8/3                                                      18.00-21.00

13/3                                                    14.00-17.00

Kurspris
1200 kr varav 100 kr går till Skånes Ridsportförbund som registrerar ditt Gröna kort i TDB*. Webbplatsen för webbstudierna kostar 150 kr som du betalar vid inloggning. Max antal 10 personer.

Anmälan
Medlemskap i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet krävs.
Anmäl senast den 3/3 till kansliet@malmoridklubb.se Anmälan är bindande.

Mer information
Webbplats för online studierna – Ridsportens Utbildningsportal
Länk för förberedelser: Förkunskaper, Hästkunskap och Munkollen
Mer information om Grönt kort – Skånes Ridsportförbund

*TDB – tävlingsdatabasen. Viktigt! Alla barn som finns registrerade i TDB sen tidigare som ryttare under sin förälders/målsmans profil ska inte skapa ett nytt konto i samband med Grönt Kort-kursen. Läs mer här!