Vi vill härmed informera om att vi kommer bli tvungna att höja ridavgiften nästa termin.

Detta p.g.a. höjda omkostnader för bland annat foder, diesel mm. Vi har i dagsläget inte förhandlat klart med våra leverantörer utan vi återkommer med mer information om hur stor höjningen blir i god tid innan nästa termin.