Malmö Ridklubb är en fantastisk förening som ligger centralt belägen i Malmö stads ytterområden. Vi har idag över 800 medlemmar och vår ridskoleverksamhet har ca. 600 uppsittningar i veckan. Vi har 64 hästar (52 lektionshästar och 12 privathästar) uppstallade på vår anläggning. Vi omsätter över 10 miljoner om året och vi har 14 heltidsanställda som tillsammans med ett 10-tal timanställda varje vecka kämpar och gör sitt bästa för vår 100-åriga förening.

Jag har den senaste tiden fått ta del av en en hel del tråkiga rykten som föranlett denna något förenklade verksamhetsberättelse. När jag startade mitt arbete på med Malmö Ridklubb fanns det många osäkerhetsfaktorer i organisationen. Vi hade sjunkande siffror i ridskolebeläggningen och antalet medlemmar gick neråt, ekonomin var i kraftig obalans. Personal och organisationen drog inte åt samma håll och några tydliga gemensamma mål för verksamheten fanns inte. Dessutom var vårt hästbestånd i stort behov av föryngring. Det fanns en hel del att reda upp. Förändringar var nödvändiga för att Malmö Ridklubb överhuvudtaget skulle överleva…

Ekonomi
Efter bokslutet 2017 hade vi ett negativt eget kapital på -2.083.784 kronor, vilket innebär att om vi hade varit ett aktiebolag hade bolaget riskerats att likviderats omgående. 2019 var det egna kapitalet -592.260 kronor och efter 2020 års bokslut räknar vi med att den siffran förbättrats väsentligt. Bokföringen var rörig och svår att överblicka. Kontrollen över kostnader och intäkter fanns inte. Vår revisor har vid flera tillfällen påpekat detta. Vi hade i början av 2017 över 300.000 kr i kundfordringar som ingen åtgärdat. Inventarielistan var inaktuell och innehöll b.la. hästar som varit avvecklade för många år sedan. Då ekonomi inte skötts på ett riktigt sätt påverkade detta bl.a dom utgående fakturorna och medförde en hel del felaktiga fakturor till våra ridskoleelever. Vi hade stora brister i aktivitetsrapporteringen till Fritidsförvaltningen, vilket medförde att vårt konsulentbidrag minskade med 120.000 kr/år. Vi påbörjade arbetet direkt med att rensa upp och bygga upp nya rutiner och arbetssätt. Vårt arbete är långt ifrån klart men vi har vänt dom negativa siffrorna och vi räknar med att under 2021 kommer alla siffror att vara positiva i bokslutet. Vi har nu full kontroll över fakturor, kostnader och intäkter!

Medlemsantalet
Det förekommer uppgifter om att Malmö Ridklubb har tappat medlemmar vilket inte stämmer. Vi rapporterar varje år in vårt medlemsantal till Ridsportförbundet via plattformen Idrott Online. När vi startade vårt arbete visade en av våra rapporteringar till Idrott Online att vi 2018 hade en bra bit över 1000 medlemmar i vår förening. Detta stämde inte och vid en närmare kontroll och rensning av systemet korrigerades siffran ner med flera hundra medlemmar. Den felaktiga inrapporteringen har kostat Malmö Ridklubb stora pengar då vi betalar en årsavgift per medlem till Ridsportförbundet. Vi har nu kontroll på medlemsregisteret och har rensat ut alla gamla avlidna och inte längre aktiva medlemmar. Malmö Ridklubb har sedan 2017 ökat medlemsantalet med över 15%.

Medlemsrapportering:
2020: 823 medlemmar (t.o.m 31 oktober)
2019: 800 medlemmar
2018: 788 medlemmar
2017: 718 medlemmar
2016: 883 medlemmar (Ej säkerställd uppgift)
2015: 812 medlemmar (Ej säkerställd uppgift)

Personal och Hästar
Verksamheten har tidvis från våra ridskoleelever fått stark kritik för att våra hästar och instruktörer inte håller tillräckligt hög kvalitet. Vi håller med! Detta har varit en av dom mest prioriterad frågorna hos oss. Ridskolehästar och ridlärare växer inte på träd. Det är stor konkurrens vid rekrytering av av ridlärare och det är inte alltid lätt att få tag på utbildade och certifierade instruktörer. Vi har lyssnat på våra kunder och gjort oss av med de instruktörer som inte levererat. Vi har också utökat instruktörernas möjligheter att medverka vid Ridsportförbundets utbildningar. Vi har under senaste året vidareutbildat våra instruktörer så pass mycket att vi erhållit pris från Skånes Ridsportförbund. I ridskoleverksamheten har vi nu mycket kompetenta dressyr- och hoppinstruktörer som tävlar och har erfarenhet samt utbildning på hög nivå. Vi får goda vitsord och återkopplingar om våra instruktörer från både ridskoleelever och föräldrar. Vi har nu ett mycket kompetent instruktörsteam på Malmö Ridklubb.

Nästan samtliga våra grupper i ridskolan är fullbokade. Vi är HT 2020 uppe i över 95% beläggning. Detta medför naturligtvis en stor belastning på våra hästar. Trots att beläggningen nu är högre än tidigare och våra hästar går mer har vi lyckat sänka våra veterinärkostnader med över 40 % det senaste året. Vi har också sänkt våra försäkrings- och foderkostnader avsevärt. När vi i starten av vårt arbete inventerade våra försäkringar visade det sig att vi hade ett flertal hästar försäkrade som inte var verksamma i Malmö Ridklubbs verksamhet. Trots den ansträngda ekonomin har vi fått in fler nya hästar i verksamheten än tidigare år. Bara under 2020 har vi fått in ett 10-tal nya lektionshästar. Vårt arbete med personalen och hästarna pågår och utvecklas dagligen.

Anläggningen
Som många av er säkert har noterat har det de senaste åren skett väldigt mycket på vår anläggning. Vi har bl.a. fått en ny cafeteria, lilla stallet har genomgått en totalrenovering, kansliet har fått en rejäl uppfräschning, vi har fått nya underlag och upprustad bevattningsanläggning i ridhusen. Vi har också med hjälp av ideella krafter fått ett helt nytt skötarerum och en efterlängtat läktare i ridhuset Arenan. Vi har utvecklat arbetsuppgifterna i stallet vilket medfört att vi gjort maskininvesteringar för att underlätta och förenkla gödselhantering. Vi har också köpt in en fyrhjuling för att underlätta och förenkla harvningen av våra ridhus. Alla dessa investeringar är ett led i vårt utökade samarbete med Malmö kommun. Vi har löpande anläggningsmöten med kommunen för att gå igenom vad vi kan förbättra och hur detta skall göras. Vi har en mycket god kommunikation med kommunen som utvecklas hela tiden och det ger avtryck i anläggningen. Vi satsar mycket på vår anläggning… men vi är långt ifrån klara. Vi har många spännande projekt på gång under 2021.

Årsmöte
Alla vill vi ha ett årsmöte…. men det råder en stor pandemi i världen vilket tyvärr har medfört att årets årsmöte har blivit uppskjutet ett antal gånger. Detta är inget som vi har kunnat påverka. Vi har ända sedan stoppet för folksamlingar trädde i kraft haft kontinuerlig kontakt med Skånska Ridsportförbundet, Riksidrottsförbundet och Smittskydd Skåne för att hitta en lösning. Vi har nu en lösning och mötet hålls digitalt lördagen den 14 november kl. 16.00.

Det har nu dessutom presenterats en namninsamling där det kallats till ”Extra årsmöte” som 73 av våra medlemmar skrivit under. Detta verkar i själva verket vara en namninsamling där man vill ha ett ”årsmöte”. Det vill vi också men då det pågår en stor pandemi i världen medför det stora utmaningar att under dessa förhållande genomföra och anordna ett årsmöte. Det har nu i efterhand visat sig att många som skrev under inte riktigt fått all fakta. Det är skillnad på ett ”extra årsmöte” och ett “årsmöte”. Det finns ett talessätt ”Som man frågar – får man svar” det stämmer ganska bra här. Vi ber er visa respekt för den uppkomna situationen och förståelse för processen

Sammanfattning
Vi önskar och söker fler ideella krafter som vill hjälpa till att fortsätta utveckla Malmö Ridklubb och våra verksamheter, personer som kan komplettera organisationen och tillföra kompetens och energi i ridskolan. Vi är långt ifrån klara med att nå vårt mål och vi har mycket hårt jobb framför oss. Det är därför beklagligt att vi fått in signaler om att det skulle pågå oegentligheter i styrelsen. Vi har en proffesionell bokförare och vi granskas av en mycket kompetent revisor från PWC, ett av världens största revisionsföretag. Det har också kommit in motioner om att det skulle förekomma jäv. Hur kan man i en förening som består och drivs mycket av ideella krafter påstå att det inte förekommer personer som sitter på dubbla stolar. Det skulle vara helt omöjligt att driva en förening som Malmö Ridklubb om man inte var involverad inom flera områden. Alla hopp- och dressyrtävlingar, Pay & Jump och Öppna banor genomförs av medlemmar som inte bara är aktiva inom styrelse och olika sektioner utan också är aktiva ponnypappor, ponnymammor och som kanske till och med har egen häst på anläggningen eller i annat stall. Vi hoppas och önskar att alla medlemmar engagerar sig i alla dessa viktiga frågor för Malmö Ridklubbs bästa också gör det med ordentligt faktaunderlag. Det har den senaste tiden förekommit tokigheter i de fakta som spridits på stallbacken. Kontakta oss! Fråga oss! och Hjälp oss att föra Malmö Ridklubb framåt mot nya tider.

För Malmö Ridklubb

Sonny Elfvin
Verksamhetschef Malmö Ridklubb
InformationsbrevMR20201105


Man brukar säga att siffrorna talar sitt tydliga språk och sedan vi 2016 aktivt började dokumentera beläggning, uppsittningar och medlemsantal är vi stolta att kunna konstatera att vi har en uppåtgående kurva inom alla dessa områden. Vi har aldrig haft en högre beläggningsgrad än denna terminen. Vi är i år uppe i över 95%.

Beläggning ridskolan
HT2018:
Antalet uppsittningar i veckan: 446
Antalet platser i ridskolan: i.u
Beläggningsgrad: i.u

VT2019:
Antalet uppsittningar i veckan: 501
Antalet platser i ridskolan: 619
Beläggningsgrad: 81%
Notering: Beläggningssiffran 94% har tidigare presenterats av ansvariga vid den tiden. Denna siffra inkluderade 81 påhittade besatta platser i form av Jordgubbshoppning, Påskhoppning etc. Den korrekta siffran är 81% beläggningsgrad.

HT2019:
Antalet uppsittningar i veckan: 551
Antalet platser i ridskolan: 594
Beläggningsgrad: 92%
Notering: Vi drog ner många av grupperna till 8 stycken/grupp slog ihop halva grupper. Gick igenom hela schemat och effektiviserade platserna så vi kunde frigöra tider för att starta nynybörjare grupper.

VT2020:
Antalet uppsittningar i veckan: 569
Antalet platser i ridskolan: 627
Beläggningsgrad: 90,74
Notering: Vi ökade antalet platser igen till 10 i många storhästgrupper. Vi har således en lägre beläggningsgrad men fler uppsittningar i veckan.

HT2020 ->:
Antalet uppsittningar i veckan: 591
Antalet platser i ridskolan: 619
Beläggningsgrad: 95,48
Notering: Fullt.

Medlemsrapportering:
2020: 823 medlemmar (t.o.m 31 oktober)
2019: 800 medlemmar
2018: 788 medlemmar
2017: 718 medlemmar
2016: 883 medlemmar (Ej säkerställd uppgift)
2015: 812 medlemmar (Ej säkerställd uppgift)

Aktivitetsrapportering (APN):
2020:12385 deltagartillfällen (med ett kvartal kvar)
2019 12496 deltagartillfällen
2018: 11131 deltagartillfällen
2017: 16467 deltagartillfällen (Ej säkerställd uppgift)
2016: 19797 deltagartillfällen (Ej säkerställd uppgift)
2015: 22135 deltagartillfällen (Ej säkerställd uppgift)