Styrelsen har vid sitt möte 1 juni beslutat att inte höja ridavgifterna för höstterminen.

– Vi har ökade foderkostnader och dessutom en allmän höjning av lönerna, men beslutet är oförändrad avgift för hösten, säger MR:s ordförande Karsten Erichs

– Vi räknar med att få ökade intäkter på andra sätt under hösten som kan kompensera de ökade kostnaderna.

ANPASSNING AV AVGIFTEN I VÅRA GRUPPER FÖR ELEVER MED FUNKTIONSVARIATIONER

Däremot blir det en höjning av avgifterna för ridande med funktionsvariationer. Dessa avgifter anpassas nu till den vanliga ridavgiften.

Från hösten blir avgiften 220 kr för barn och juniorer samt 280 kr för vuxna.