Styrelsen för Sveriges Ridgymnasium har nu beslutat att helt stoppa sina planer på ett ridgymnasium i Malmö. Man satsar på Bökeberg istället.

Tråkigt. Avgörande bakom beslutet har varit svårigheten att få tag på allmän lektionslokal och Malmö stads negativa inställning genom Gymnasieförvaltningens motarbetande och ovilja att Ridgymnasiet etablerar sig i Malmö. Politikerna i Gymnasieförvaltningen sade nej till etablering i sitt yttrande till skolinspektionen.

Men vi tar naturligtvis nya tag och försöker hitta andra samarbetspartners.

Malmö Ridklubb informerades om beslutet fredag 10 juni.