P.g.a av den rådande situationen med Covid-19 spridningen i samhället har vi beslutat att skjuta fram vårt 100-års firande till 2021. Malmös största och första ridklubb fyller i år 100 år men för att så många som möjligt skall kunna vara med och fira att vår föreningen fyller 100 år så bjuder vi på fest och massor av arrangemang först nästa år 2021. .

Malmö Ridklubb fyller 100 år den 16 april 2020. P.g.a av den rådande situationen med Covid-19 spridningen i samhället har vi beslutat att skjuta fram vårt firande till 2021. Jubileumslunchen på Kramer för personal, styrelse och särskilt inbjudna är framflyttad och flera av våra tävlingar, Pay & Jump och andra arrangemang har tyvärr fått ställas in. Bl.a. har vår planerade jubileumstävling den 5-6 juni blivit framflyttad men vi räknar med att den genomförs under 2021.

– Vi kommer tillbaka med ett storslaget firande 2021. Vi planerar för en stor jubileumsfest på vår anläggning. Festkommittén jobbar för att genomföra arrangemangen 2021. Fyller man 100 år vill man fira det ordentligt tillsammans med alla våra medlemmar och inbjudna och det är inte möjligt under rådande omständigheter, säger Karsten Erichs, ordförande för MR.

– Vi skjuter också fram vår familjedag som skulle genomförts den 30 augusti till nästa år. Vårt jubileumslotteri är dock i full gång under lördagscafeterian och klubben har inhandlat en jubileumsponny, som ska döptes till Pias Parisi. Just nu letar vi efter ytterligare en jubileumshäst.

Det var på Hotell Kramer det började en gång i tiden och Hotell Kramers restaurang spelar en viktig roll för Malmö Ridklubb. Här bildades klubben för 100 år. Du kan läsa mer om detta i texten nedan som är hämtad från vår jubileumstidning när vi fyllde 70 år.

 

 

 

 

 

 

 


Det började på Hotel Kramer 16 april 1920

”Närvarande voro 30 medlemmar. Herr Eric Hansen utsågs att leda dagens förhandlingar och förklarade han sammanträdet öppnat. Efter att många förslag väckts i namnfråga enades man slutligen efter en livlig debatt att nämna sammanslutligen ”Malmö Ridklubb av år 1920”

Så inleds ”Protokoll fört vid Malmö Ridklubbs första allmänna sammanträde den 16/4 1920”, den minnesrika dag då de 30 medlemmarna vid sammankomst på Hotell Kramer beslöt bilda Malmös första ridklubb. Till dess förste ordförande valdes med acklamation Ove Stölten, som i sin första verksamhetsberättelse ger denna presentation:

”Klubbens ändamål är att skapa intresse för ridsporten och bereda sina medlemmar allehanda trevnad. Med detta mål för ögonen uppsatte stiftarna, herr Eric Hansen och undertecknad ett upprop samtidigt med att en teckningslista till medlemskap i den påtänkta föreningen utlades å ridhusets kontor i februari månad detta år. På kort tid samlades så många intresserade för denna sak att initiativtagarna vågade utlysa ett första allmänna sammanträde å Hotell Kramer den 16 april. Vid sammanträdet närvaro trettio blivande medlemmar. Antalet anmälda var betydligt större…”

Trettio närvarande räckte för att församlingen skulle vara beslutsmässig. Malmö Ridklubb av år 1920 bildades och i den första styrelsen fick Ove Stölten som medledamöter, herrar  Sture Sohlberg- sekreterare, Gösta Nilsson- kassör, Eric Hansen- klubbmästare och viceordförande samt Sture Lindahl vice klubbmästare. Till suppleanter utsågs fröken Inga Nilsson och herr Sven Hultgren, medan herrar Gunnar Wahlgren och Klas Holmgren valdes till revisorer. Flera frågor stod på dagordningen berättar protokollet, bland annat klubbmärkets utseende. ”Av framlagda förslag vunno dock inga medlemmars gillande, utan överläts enhällig åt styrelsen utarbetandet av sådant märke.”

Likaså fick styrelsen i uppdrag att arbeta fram lämpliga stadgar. I det första protokollets tionde paragraf konstateras kort och koncist: ”Försöket att utarbeta klubbens stadgar misslyckades på grund av medlemmarnas minimala intresse och överlämnades till styrelsen att uppgöra förslag därtill…”

Det var på Hotell Kramer vid Stortorget som Malmö Ridklubb bildades den 16 april 1920.