27 april 2022
Inga hästar på anläggningen visar några sympton. Vi tempar alla hästar på anläggningen tills vidare för att säkerställa att ingen häst visar symptom.

22 april 2022
Den häst som tidigare visat symptom har ingen feber men är fortsatt isolerad. Övriga hästar på anläggningen visar inga symptom.

20 april 2022
Med anledning av att en av våra hästar under påsken insjuknat ber vi våra medlemmar och besökare att iakta extra försiktighetsåtgärder om ni rör er mellan olika stall och ridanläggningar. Vi har i samråd med veterinär beslutat att införa tillfälliga restriktioner för våra hästar på anläggningen. Vi rekommenderar också att du som vistas och är i kontakt med hästar på andra anläggningar byter kläder och tvättar händerna när du rör dig mellan stallen.

• Inga utomstående hästar får för närvarande besöka anläggningen.
• Vi rekommenderar inga av våra uppstallade hästar att lämna anläggningen.
• Det är tillåtet att rida på ridstigarna i anslutning till anläggningen.

Endast en häst har insjuknat och är redan på bättringsvägen. Hästen är isolerad och provtagning visar att det är s.k ”Falsk kvarka”.

Informationen uppdateras löpande.