Vid Malmö Ridklubbs årsmöte söndagen den 28 mars lämnade Karsten Erichs ordförandeposten. Till ny ordförande valdes Katja Hofgren. Karsten avtackades med blommor och presenter från övriga styrelsen och personalen.

– När jag gick in som ordförande för 4 års sedan påbörjade jag tillsammans med övriga styrelsen ett arbete som innebar att vända den negativa kurva som Malmö Ridklubb befann sig i. Vi koncentrerade arbetet inom tre arbetsområden, Ekonomin, Personlen och hästbeståndet. Vi har nu vänt ett negativt eget kaptial från minus 2,1 miljoner år 2017 till ett positivt kaptial på 770.000 det senaste räkenskapsåret. Överskottet i verksamheten 2020 blev 1,3 miljoner genom bantade kostnader och ökade ridskoleavgifter. Vår ekonomiavdelning har i samarbete med styrelsen gjort ett mycket bra och gediget arbete. Vi fick i vår senaste personalundersökning mycket goda betyg av våra anställda och sist men inte minst har vi förbättrat vårt hästbestånd betydligt under de senaste åren. Mitt arbete är avslutat och jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit och hjälpt till att vända utvecklingen. Jag lämnar nu med varm hand över till Katja, berättar Karsten Erichs

– Jag kommer dock att fortsätta mitt arbete med att utveckla Malmö Ridklubb. Vi har massor med nya spännande projekt på gång. Jag fortsätter också som ledamot ytterligare ett år i styrelsen för på så sätt stödja Katja och lämna över vårt arbete, fortsätter Karsten.

Fullständig presentation av den nya styrelsen  kommer inom kort här på hemsidan.

Verksamhetsledare Sonny Elfvin och ordförande Karsten Erichs