Tack för förtroendet att leda MR i ytterligare ett år. Det blir ett nytt tufft år ekonomiskt sett. Vi vidtager hela tiden olika saker för att förbättra ekonomin, men vi får räkna med att ekonomin är i balans först under 2019. Dock skönjer vi vissa förbättringar redan under kommande höst.

Styrelsen beslöt vid sitt möte 14 maj en rad åtgärder för att både minska kostnaderna och öka intäkterna. Vi vill ha fler pay and jump, clinics, dra igång ponnyridning, ökade sponsorintäkter, fler speciallektioner. I det nya lektionsschemat har vi Manegen helt ledig alla fredagar för olika specialarrangemang. Styrelsens arbetsutskott (AU) fick klartecken av styrelsen att ev. inrätta fler medlemsboxar.

Styrelsen beslöt vidare att godkänna AU:s förslag om en ny ledningsorganisation som ska testas fram till årsskiftet. Vår verksamhetsledare/ridskolechef Mia tar ett steg ut på ”stallbacken” för att ägna nästan all sin tid åt ridskolan. Mia hur huvudansvaret för hästar och stall. Lisa Svensson tar alltmer över administrationen, vilket medfört att vi sagt upp avtalet med Ekonomihuset. På årsbasis betyder detta en besparing på 300.000 kr.

Vi inrättar en ledningsgrupp som ska träffas varje vecka. Gruppen består av Mia, Lisa, undertecknad ordf och vice ordf Malin. Första mötet var i den gångna veckan.

Vi har inrättat fem fasta arbetsgrupper: Tävlingsgruppen, Sponsorgruppen, Eventgruppen, Hästgruppen och Cafeteriagruppen. Vi har startat en speciell grupp som ska hitta formerna för ridning som friskvård och ytterligare en annan grupp ska ta fram en budget från 1 juli.

Vi förstärker den viktiga tävlingsgruppen med tre från styrelsen (Malin,AnnaCarin, Pia) samt med en personalrepresentant, Monica Barkow.

Det är som alla förstår ett brett ideellt engagemang från många medlemmar. Men vi hoppas att ännu fler vill hjälpa – tipsa om sponsorer, funktionera, hjälpa till i cafeterian m.m. Maila till styrelsen@malmoridklubb.se

Vår medlemsundersökningen som genomförts via mailen gav 227 svar och många bra synpunkter. Styrelsen har gjort en första genomgång och vi ska nu ta fram en prio-lista över medlemmarnas förslag om förbättringar. Tack alla ni som svarat ! En annorlunda synpunkt var frågan om det vita brödet vi har till varma mackor i cafeterian. Varför inte nyttigare bröd som alternativ ? Jag kan lova att det ska vi fixa.

Hopptävlingarna 27 maj ställs in. Men pay and jumpen på Ribban 10 juni blir av.

Vi hörs snart igen. Informationen på hemsidan ska bli både tätare och bättre.

 

Karsten Erichs

Ordförande

karre@informationsbolaget.se

070-247 23 00