2019-02-22
Nya hästar och nya instruktörer

Ny hästorganisation
Monica Barkow har utsetts till ny hästansvarig på Malmö Ridklubb efter Lotta Palm som slutar under våren. Fred Holmberg har engagerats som hästmassör och ska i samråd med Monica jobba hos oss varje vecka. Vi planerar också dra igång med arbetsgrupp med Monica, Fred, en hovslagare och en veterinär för att alla ska ha en gemensam lägesbild över våra hästar.

Nya hästar
Vi har fått tre nya hästar. Storhästen Nirkop och D-ponnyerna Agenten och Madryn.. Klubben har också köpt ponnyn Lili som Malin Feldt en längre tid lånat ut till oss. Nu letar vi efter B- och C-ponny

Nya instruktörer
Vi hälsar Elin Feldt och Sonny Elvin välkomna som vikarierande instruktörer. Elin medverkar i Svenska Ridsportförbundets Ryttarutveckling nivå 3. Hon tävlar i dressyr för MR. Sonny Elvin har i 26 år arbetat som ridinstruktör. Han har tävlat i svår dressyr, är C-tränare och dressyrdomare. Dessa vikarierar för Mia Dahlgren som är sjukskriven t.o.m 13 mars. Jag vill passa på att dementera ryktet på stallbacken att Mia är uppsagd av styrelsen. Detta är felaktigt.

100-års jubileum nästa år
Malmö Ridklubb fyller 100 år nästa år. Jag vill informera om att vi redan är igång med planeringen av olika jubileumsaktivitet. Bl.a har vi stora utsikter att få arrangera en SM-tävling. Styrelsen kommer fortlöpande att informera om jubileet.

Med vänlig hälsning
Karsten Erichs
Ordförande


2019-02-16
Nu har Malmö Ridklubbs ekonomi vänt!

Efter två dystra år, 2016 och 2017, med driftsförlust varje år kring en miljon kronor har nu ekonomin äntligen vänt för Malmö Ridklubb. Det preliminära bokslutet visar att vi på årsmötet kommer att kunna redovisa ett överskott.

Styrelsen har under hela 2018 målmedvetet arbetat med ekonomin och vi har alltså nått vårt mål med en ekonomi i balans. Vi har gjort en ordentlig genomgång av olika avtal, som nästan alla har sagts upp. Det gäller avtal om mobiltelefoner, kopieringsmaskin, frankeringsmaskin, mattor, tvättmaskin för hästäckel m.m. Vi har bantat klubbens personalkostnader. minskat veterinärkostnaderna och sett över våra försäkringspremier. 

På intäktssidan har det blivit ökade inkomster för tävlingsverksamheten, pay & jump, ponnyridning, knatteridning ,kalas och inte minst cafeteria. Merparten av sidoinkomster går till vårt hästkonto och möjliggjort inköp av nya hästar. Mer om vår nya hästorganisationen i ett kommande informationsbrev.

På bidragssidan har vi för första gången på många år fått en 100-procentig kontroll som givit plus i kassan. Ett stort tack till den ideellt arbetande styrelsen och en speciellt tack till Pia Johansson för hennes ideella insats med cafeterian varje lördag. Helen Johansson och Lisa Svensson som arbetar med våra bidrag, löner, bokföring, fakturakontroll och fakturering får en guldstjärna.

Vårt bokslut granskas nu av vår revisor från PWC, som de senaste två åren haft anmärkningar på vår ekonomi. Nu hoppas vi att årets redovisning ska ge glada tillrop och att vi fortsätter i samma spår. Alla i styrelsen har f.ö. förklarat att de gärna fortsätter. Vi ska bli ett ännu starkare vinnande team och vår strävan att skapa Nya MR

Välkommen på årsmötet 9 mars i cafeterian.

Med vänlig hälsning
Karsten Erichs
Ordförande