Ytterligare ett år har gått och det närmar sig årsmöte, notera redan nu den 17 mars. Kallelse med information om tid och plats kommer när vi närmar oss.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, dvs den 25 februari. Skickas till styrelsen@malmoridklubb.se
Glöm inte att motioner ska vara formulerade så att det går att rösta ja eller nej på dem. Länk till mall för motion

Valberedning har påbörjat sitt arbete, finns som eget inlägg här på hemsidan. Förslag på personer till valen ska vara valberedningen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet men skicka gärna förslag tidigare än så till mrvalberedning@gmail.com

Under december blev det några ändringar i styrelsen.
Vice ordförande Helena Strömbäck avgick och därmed gick Cecilia Andoff som var första suppleant in som ordinarie ledamot.
Ny vice ordförande är Ingrid Holmberg.

Vår ordförande Fredrik Malmberg är sjukskriven, vice ordförande fungerar därför i praktiken som ordförande.

 

Fredrik Malmberg                   Ingrid Holmberg

Ordförande                               vice ordförande