Vår medlemsundersökning som genomfördes bland våra ridande medlemmar under februari/mars är klar. Vi vill tacka alla medlemmar som tog sig tid att fylla i och återkoppla med sina erfarenheter och hur dom upplever verksamheten på Malmö Ridklubb. En liknande undersökning gjordes 2018 och jämför man resultaten visar det att våra medlemmar nu är mer positivt inställda till verksamheten .

Sonny Elfvin, Verksamhetschef:
– Vi är mycket stolta och glada över resultatet. Kul att så många av våra medlemmar ställt upp och gett oss feedback. Vi har fått jättemycket tips på områden och saker som behöver förbättras och detta arbetet kommer att påbörjas direkt. Vi skall inte glömma vilket jättejobb våra ridinstruktörer gör tillsammans med alla våra medlemmar för att utveckla och driva verksamheten framåt. 

Power Point kundenkät – Här hittar du resultatet