Bill är en nyfiken liten ponny som vi lånat. Bill är inte riktigt färdig för att gå in i verksamheten än utan vi kommer under hösten så sakta att slussa in honom i verksamheten.