Vi vill tacka alla som har hjälpt oss i det akuta läget som uppstod då Grey blev sjuk och gick vidare till de evigt gröna ängarna. Mycket god anslutning av dem som kontaktades. Vi valde att hålla oss till ett begränsat antal personer för jobbet som behövde göras därför kontaktades inte alla.

Oerhört fint att se hur alla ställde upp och hjälpte till såväl våra ryttare men även föräldrar.

Stort tack!

Nu ägnar vi en stund av omtanke till familjen som är mest berörd, även om det är en stor sorg för oss alla.

STORT VARMT TACK TILL ALLA!