Grönt kort kurs 2-4 januari

Vi träffas under 3 dagar där vi tillsammans med instruktören har teori och prov för gröntkort. 2-3 är det teori och den 4:e är det prov. För dig som är 13 år och uppåt. Är du under 13 år måste målsman/vuxen vara med och göra provet tillsammans med dig. Lunch och fika ingår.

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart. Du har hela året som du fyller 13 år på dig att gå kursen samt avlägga proven.

Följande åldersgränser gäller:

• Alla som är 18 år eller äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå hela kursen. De kan dock välja att under en halvdag istället göra både de delprov som kursen innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska provet.

• Alla mellan 13-18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs.

• Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.

• För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person.
Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare. Barn som är 12 år eller yngre och deltar tillsammans med målsman/annan vuxen, ska inte erlägga kursavgift.

Tid: 2-4 januari 9.00-16.00
Plats: Kansliet 
Pris:
1000kr
Anmälan: christine.henriksson@malmoridklubb.se tel: 040-134900
Instruktör: Christina Stjärnqvist